Zoek op:

Alle Projecten
 • Alle Projecten
 • Wijkrenovatie – Dampoort KnapT OP! – CLT
 • Sociale Kruideniers Gent vzw
 • Het Boerenhof
 • De Torekes
 • De Site
 • De Pluimen
 • Activeer!
 • UiTpunt op Wieltjes
 • Rabot op je Bord
 • Ieders Stem Telt
 • De Vijvers – Ledeberg
 • Composteerplek Ledeberg
 • De Standaertsite
 • Bewonersparticipatie Nieuw Gent
 • GENSH
 • CLT Gent – nieuwbouw Meulestede
 • De Tuintjes
 • Ontmoetingsruimte 019
 • Ontmoetingsruimte Leiekaai 117
 • De Pastory – Dampoortwijk
 • Klusatelier ‘Bij Pino’ – Nieuw Gent
 • Ontmoetingsruimte De Zoete Inval
Alle Samenwerkingen
 • Alle Samenwerkingen
 • De Lege Portemonnees
 • Ieders Stem Telt
 • Signalenbundel
 • Hart Boven Hard
Alle Activiteiten
 • Alle Activiteiten
 • 16 oktober 2014: eerste woondialoog
 • Studiedag Dampoort KnapT OP! – 28 november 2016
 • 16 maart 2016: voorstelling brochure jeugdwerkloosheid

wonen

BOKSH-methodiek (Rudy Roelandt en Ann Keerman)

Overzicht van de BOKSH!-methodiek.

Download

Bezoek en Opvolging van Kwetsbare Sociale Huurders (BOKSH!)

Een betaalbaar en kwalitatief dak boven het hoofd van iedereen is een van de fundamentele voorwaarden om van levenskwaliteit te kunnen spreken - een basisrecht voor iedereen. Ook voor de meest kwetsbare personen in een psychosociaal isolement en in een duidelijke positie van maatschappelijke kansarmoede, achterstelling en uitsluiting. Daarover valt niet te debatteren.

Download

Persbericht: Organisaties die werken met kwetsbare groepen dringen aan op correcte affichering van de huurprijs en gerichte controles. (15/12/2017)

Vrijwilligers uit organisaties die werken met kwetsbare groepen trokken in november op pad en bekeken in vier wijken alle te huur staande panden. Bij één op drie werd - volgens onze bevindingen - niet correct geafficheerd en vonden we geen vermelding van bijvoorbeeld de huurprijs. Om discriminatie tegen te gaan en transparantie van de huurmarkt te vergroten pleiten we voor correcte affichering (cfr. wetgevend kader) en gerichte controles.

Download

Dossier: Crisisplatform Wonen

'Wonen in de wachtrij' klaagt grote nood aan huurwoningen aan. Zowel op private als sociale
huurmarkt is er een structureel tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen, terwijl de groep
wachtenden groeit. 

Download

Solidariteitsmoment ‘Geen kind op straat’

Op 20 september verzamelden 300 mensen onder de stadshal in Gent. Het doel van het moment was om solidariteit te tonen met dakloze gezinnen die vandaag noodgedwongen de nacht op straat moeten brengen.

Download

Goed wonen voor iedereen. Een initiatief van ons team Wonen.

Met de nieuwe wet die kraken strafbaar stelt en de opening van de winteropvang met 40 plaatsen in Gent, is het niet langer te ontkennen: Gent is in wooncrisis.

Download

Ieders Stem Telt – Rapport 2017

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Download

OOGSTEN OP BETON. 10 jaar DE SITE.

Dat aan alle mooie liedjes een eind komt wisten we, dat sommige liedjes lang duren maakt ons blij.
Op 27 september 2017 sluit De Site haar deuren en gaan we letterlijk en figuurlijk dit project verhuizen naar definitieve plekken in de Rabotwijk.

Download

Samenlevingsopbouw en stadslandbouw

Artikel uit FRANK 09 over opbouwwerk en stadslandbouw.

Download

Memorandum Ieders Stem Telt 2014

Memorandum 'Kiezen voor een solidaire samenleving. Herverdelen is nodig' n.a.v. van de regionale, federale en Europese verkiezingen 2014

Download

Een noodkoper speelt geen poker

op 24/01/2017 in 'De Standaard': "Een noodkoper speelt geen poker", een opiniestuk van collega's Frank Vandepitte en Natan Hertogen, over 'Dampoort KnapT OP!'. In Gent worden nl. arme gezinnen gefinancierd zodat ook zij hun huizen kunnen renoveren.

Download

Ieders Stem Telt – Rapport 2016

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Download

Brochure Dampoort knapT OP

Brochure Dampoort KnapT OP! Wijkrenovatie met noodkopers.

Download

GENSH en het dossier ‘huurlasten’

Het GENSH strijd al jaren voor een transparante afrekening van de huurlasten in sociale woontorens. Een artikel uit FRANK 16.

Download

Rabot 4 – 358: Een impressie

Een impressie van Simon Allemeersch over de Rabottorens. Uit FRANK 16.

Download

Werken aan samenleven en veiligheid. Interview met Peter Colle.

Interview met Peter Colle, die van oktober 1999 tot half 2014 onze aanspreekpersoon was voor de Dienst Lokale Preventie en Veiligheid. Artikel uit FRANK 16.

Download

Story telling – de sociale woonvraagjes

In de afgelopen twintig jaren heeft Samenlevingsopbouw Gent met ontelbare mensen samengewerkt in de sociale hoogbouw. Verhalen over deze rijke praktijken doen we dan ook niet alleen. We laten hier een keur van mensen aan het woord elk vanuit hun eigen bijdrage, toen of nu, met een knipoog naar de “eindejaarsvraagjes van het weekblad Humo”. Uit FRANK 16.

Download

Terugblik op 20 jaar werken in sociale huisvesting

Samenlevingsopbouw Gent werkt al vele jaren in sociale hoogbouwcomplexen. Tijd voor een terugblik. Een artikel uit FRANK 16.

Download

Interview met Annemarie Rizzello

Aan de Gentse Leiekaai (Brugse Poort) bevindt zich een sociale woonwijk waar Annemarie Rizzello als projectmedewerker verantwoordelijk is voor de ontmoetingsruimte en de activiteiten aldaar.

Download

Dampoort knapT OP!

Artikel over het proefproject in de Gentse Dampoortwijk, waar noodkopers tussenkomst van het OCMW kunnen krijgen om hun woning te verbeteren. Uit FRANK 12.

Download

Community building: oude wijn in nieuwe zakken?

De laatste tijd is er meer en meer sprake van 'community' en de nood aan 'community building'. Maar wat bedoelen we daar nu precies mee? Artikel uit FRANK 12.

Download

Huurdersparticipatie,in sociale huisvesting: visie én pilootproject

Artikel uit FRANK 11 over de start van het pilootproject Huurdersparticipatie in de wijk Nieuw Gent.

Download

Ledeberg Leeft!

Vanaf 2008 werd Samenlevingsopbouw Gent aangesproken door de Stad Gent om het luik participatie van de bewoners aan het stadsvernieuwingsproces Ledeberg Leeft! mee vorm te geven. Uit FRANK 08 - Themanummer stadsvernieuwing.

Download

Basisvoorzieningen in sociale hoogbouwsites

Samenlevingsopbouw Gent werkt samen met bewoners van sociale hoogbouw aan goed (samen)leven in de buurt. Een artikel uit FRANK 10.

Download

Hoog tijd dat het woonbeleid wijzigt

FRANK in gesprek met Pascal De Decker, expert verbonden aan de Vlaamse Woonraad, over de nieuwe Vlaamse bevoegdheden aangaande woonbeleid. Artikel uit FRANK 07.

Download

Verslag woondialoog 16/10/2014

Dit is verslag van de eerste woondialoog over wonen en armoede op 16 oktober 2014.

Download

Oogsten in de schaduw van de blokken

Artikel over de meerwaarde van een kleinschalig tuiniersproject in de sociale hoogbouwsite in Nieuw Gent. Hoe dit project zich verhoudt tot de diversiteit op deze plaats en vooral: wat dit project betekent voor de bewoners die er leven. Uit FRANK 06.

Download

Community Land Trust: anders wonen is mogelijk

Community Land Trust (CLT) is een vernieuwend model van wonen dat niet alleen ten goede komt aan de gemeenschap maar ook sociale verdringing in opwaarderende wijken tegengaat. Artikel uit FRANK 5.

Download

Torekes, de munt van de wijk Rabot-Baisantvest

Torekes is de klinkende naam van de alternatieve munt van de wijk Rabot-Blaisantest. De munt kwam er in omloop in oktober 2010 in samenwerking met Netwerk Vlaanderen. Artikel uit FRANK 03.

Download

Het Gents Netwerk van Sociale Huurders

Het Gents Netwerk van Sociale Huurders is een meer structurele samenwerking die ontstaan is uit de leefbaarheidsprojecten van Samenlevingsopbouw Gent in de hoogbouwsites Leiekaai, Rabot en Nieuw Gent. Artikel uit FRANK 02.

Download

Bewonersparticipatie Nieuw Gent – Steenakker

Artikel over een pilootproject van participatie van sociale huurders in de huisvestingsmaatschappij Woningent uit het tijdschrift FRANK 14.

Download

Verbetervoorstellen sociale prioriteiten

Maatschappelijk kwetsbare groepen en partners stellen jaarlijks samen om het Ieders-Stem-telt-rapport op. Op dat moment formuleren ze ook deze verbetervoorstellen de de uitvoering van hun sociale prioriteiten kunnen verbeteren.

Download

Prioriteitennota Ieders Stem Telt 2012

In 2012 stellen kwetsbare mensen deze prioriteitennota op in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen .

Download

Ieders Stem Telt – Rapport 2015

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Download

De Torekes, alternatief waarderingssysteem in superdiverse buurt

Artikel uit FRANK 13 over het Diegem-onderzoek dat bekijkt hoe op De Site in het Rabot solidariteit ontstaat, al dan niet gestimuleerd door de complementaire munt, de Torekes.

Download

Planning 2016-2017

De planning voor het Boerenhof in 2016-2017

Download

Inspraaknota Boerenhof

Hoe verloopt inspraak en participatie bij de tijdelijke invulling van het Boerenhof

Download

Renovatiesubsidies doelgericht inzetten en hergebruiken

In wijken waar stadsvernieuwingsprojecten lopen is vaak een grote woonproblematiek. De kwalitatief slechtste woningen, vaak eigendom van of bewoond door maatschappelijk kwetsbare bewoners vormen een grote uitdaging. Lees in dit artikel uit FRANK 14 meer over subsidieretentie, een mogelijke oplossing.

Download

arbeid

Maurice gaat met pensioen!

Afscheid van de man die ons inspireerde tot het uitbouwen van een ploeg wijkwerkers als ruggengraat voor, vrijwilligersinzet.

Download

Bruggen naar, op en vanuit De Site

Op 27 september 2017 vierde De Site haar tiende verjaardag. In dit artikel blikken we terug op dit boeiende experiment. Artikel uit FRANK 18.

Download

Ieders Stem Telt – Rapport 2017

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Download

Flyer opening 2dehands kledingwinkel Rabot

Het gekende Telekleding vzw in de Elsstraat, sloot haar deuren in
mei l.l. Binnenkort opent een nieuwe 2dehands kledingwinkel onder de vleugels van de Sociale Kruideniers Gent vzw op een nieuwe locatie dichtbij. De enthousiaste vrijwilligersploeg zal jullie graag ontvangen in de vernieuwde winkel in het Buurtcentrum Rabot.

Download

Dringt een ‘andere’ arbeidsmarkt zich op!?

Dit artikel focust op alternatieve vormen van 'arbeid' die verschillen van de 'arbeid' op de reguliere arbeidsmarkt. Uit FRANK 17.

Download

Naar een Gentse alternatieve munt?

Overal in de wereld winnen lokale munten aan populariteit. Gemeenteraadslid Dirk Holemans (Groen) lanceerde het idee voor een Gentse stadsmunt., waarop schepen Christophe Peeters enthousiast reageerde. In deze bijdrage een interview met beide heren. Uit FRANK 17.

Download

De lokale diensteneconomie… nieuwe zuurstof voor onze projectwerkingen arbeid?

Werken is en blijft de belangrijkste manier om een inkomen te verwerven. In deze bijdrage willen we inzoomen op de systemen die onze overheid reeds uitdacht om ervoor te zorgen dat inkomen uit werk ook toegankelijk is voor mensen met minder mogelijkheden dan gemiddeld. Artikel uit FRANK 17.

Download

Jaarverslag 2016 Sociale Kruideniers Gent

Het jaarverslag 2016 van de Sociale Kruideniers Gent

Download

Memorandum Ieders Stem Telt 2014

Memorandum 'Kiezen voor een solidaire samenleving. Herverdelen is nodig' n.a.v. van de regionale, federale en Europese verkiezingen 2014

Download

Ieders Stem Telt – Rapport 2016

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Download

Open brief: Verplichte gemeenschapsdienst

Bezorgdheden van een sociaal werker over de verplichte gemeenschapsdienst.

Download

Open brief ‘Verplichte gemeenschapsdienst’

Download

Jaarverslag 2015 Sociale Kruideniers Gent

Het jaarverslag 2015 van de Sociale Kruideniers Gent

Download

Voedselverspilling: toegang tot gezonde voeding voor iedereen

De Sociale Kruidenier in de Pannestraat heeft sinds 2011 een groepswerking. In 2014 werd het thema 'voedselverspilling' aangeboord. Artikel uit FRANK 15.

Download

Visie Voedselverlies Sociale Kruideniers Vlaanderen

Voedselverlies, een grote uitdaging die Sociale Kruideniers Vlaanderen vzw mee wil aanpakken. Lees hier de visietekst van de Sociale Kruideniers Vlaanderen vzw.

Download

Dossier voedselverlies

Hierin worden aanbevelingen geformuleerd gericht naar het lokale en bovenlokale beleid.

Download

Jeugdwerkloosheid onder de loep

Artikel uit 'Vakbeweging' van ACV - 25/03/2016

Download

Jeugdwerkloosheid onder de loep: De kracht van -25

‘De Lege Portemonnees’, een groep Gentse vrijwilligers die opkomt voor waardig werk en inkomen voor iedereen, sprak in de loop van 2015 met 27 jongeren. Hun verhalen vind je in de brochure, een samenwerking tussen Samenlevingsopbouw Gent vzw, De Lege Portemonnees, ACV en ABVV OOst-Vlaanderen. De jongeren spraken vrijuit over hun soms moeilijke zoektocht naar werk en de hoop op een betere toekomst. Naast de 27 verhalen van de jongeren, bevat de brochure ook een aantal suggesties voor beleidsmakers en bedrijven om de jeugdwerkloosheid te bestrijden.

Download

Rabot op je Bord: voedsel als sociale lijm (06/09/2013)

Rabotiens kweken groenten op stadsakker voor sociale kruidenier en Eetcafé Toreke. Artikel uit het Nieuwsblad van 06/09/2013.

Download

Verbetervoorstellen sociale prioriteiten

Maatschappelijk kwetsbare groepen en partners stellen jaarlijks samen om het Ieders-Stem-telt-rapport op. Op dat moment formuleren ze ook deze verbetervoorstellen de de uitvoering van hun sociale prioriteiten kunnen verbeteren.

Download

Prioriteitennota Ieders Stem Telt 2012

In 2012 stellen kwetsbare mensen deze prioriteitennota op in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen .

Download

Ieders Stem Telt – Rapport 2015

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Download

Proef onze Gentse groentebereidingen

Lancering (web)shop met vegetarische soepen, sauzen en spreads. Korte keten en niets gaat verloren. Uit FRANK 13.

Download

Rabot op je bord – flyer

Rabot op je bord (web)shop. Gezonde, vegetarische soepen, sauzen en spreads, gemaakt door vrijwilligers met de oogst van de stadsakker op De Site en niet-verkochte groenten van de sociale kruidenier.

Download

De Werkantennes: de weg naar een nieuw laagdrempelig initiatief naar werk

Verslag van Inspraakmoment over hoe een werkantenne een werkzoekende kan helpen in hun zoektocht naar werk, uit het tijdschrift FRANK, nr.10.

Download

Opstart van de werkgroep Genoeg

Opstart van de werkgroep Genoeg van de Lege Portemonnees, uit het tijdschrift FRANK 04.

Download

Interview met twee vrijwilligers van de Lege Portemonnees

Frank en Anita maken deel uit van een groep werkzoekende die maandelijks samenkomt om ervaringen rond activering en inkomen met elkaar te delen, uit het tijdschrift FRANK nr.7.

Download

De kracht van +50

Interviewreeks rond de zoektocht van 50-plussers naar werk

Download

De Torekes, alternatief waarderingssysteem in superdiverse buurt

Artikel uit FRANK 13 over het Diegem-onderzoek dat bekijkt hoe op De Site in het Rabot solidariteit ontstaat, al dan niet gestimuleerd door de complementaire munt, de Torekes.

Download

winkelmodel voor de sociale kruidenier

Aanbod van de sociale kruideniers verruimt naar gezonde en kwalitatieve voeding aan een sociaal tarief. Uit FRANK 06.

Download

grondrechten

20 jaar Kras, een terugblik met een coördinator die barst van de energie

Op een zonnige septemberochtend blikten we met Ria Roosens vooruit op de toekomst, deze van haar persoonlijk en deze van Kras vzw waar zij al 20 jaar werkzaam is als coördinator.

Download

Ieders Stem Telt – Rapport 2017

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Download

De nieuwe vreemdelingenwet toont onze eigen vervreemding

Op 9 februari keurde de kamer een omstreden wetsontwerp van staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken (N-VA) goed: de nieuwe vreemdelingenwet of "deportatiewet". Standpunt uit FRANK 17.

Download

Memorandum Ieders Stem Telt 2014

Memorandum 'Kiezen voor een solidaire samenleving. Herverdelen is nodig' n.a.v. van de regionale, federale en Europese verkiezingen 2014

Download

maatschappelijke dienstverlening

Vrije tijd hoort bij ’t leven, zoals eten, drinken en een dak boven je hoofd

Samen met verschillende sociale organisaties, trekt Samenlevingsopbouw Gent al meer dan 10 jaar aan de bel om vrije tijd toegankelijk te maken. Artikel uit FRANK 18.

Download

KALENDER UiTpunt op Wieltjes – december 2017

Wanneer is het UiTpunt op Wieltjes in juni in jouw buurt? Klik hier voor een handige agenda.

Download

Ieders Stem Telt – Rapport 2017

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Download

Flyer opening 2dehands kledingwinkel Rabot

Het gekende Telekleding vzw in de Elsstraat, sloot haar deuren in
mei l.l. Binnenkort opent een nieuwe 2dehands kledingwinkel onder de vleugels van de Sociale Kruideniers Gent vzw op een nieuwe locatie dichtbij. De enthousiaste vrijwilligersploeg zal jullie graag ontvangen in de vernieuwde winkel in het Buurtcentrum Rabot.

Download

KALENDER UiTpunt op Wieltjes – november 2017

Wanneer is het UiTpunt op Wieltjes in juni in jouw buurt? Klik hier voor een handige agenda.

Download

Naar een Gentse alternatieve munt?

Overal in de wereld winnen lokale munten aan populariteit. Gemeenteraadslid Dirk Holemans (Groen) lanceerde het idee voor een Gentse stadsmunt., waarop schepen Christophe Peeters enthousiast reageerde. In deze bijdrage een interview met beide heren. Uit FRANK 17.

Download

Jaarverslag 2016 Sociale Kruideniers Gent

Het jaarverslag 2016 van de Sociale Kruideniers Gent

Download

Memorandum Ieders Stem Telt 2014

Memorandum 'Kiezen voor een solidaire samenleving. Herverdelen is nodig' n.a.v. van de regionale, federale en Europese verkiezingen 2014

Download

Ieders Stem Telt – Rapport 2016

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Download

Dampoort heeft eigen uitleendienst

Enthousiaste bewoners willen oude 'Pastory' teruggeven aan de buurt. Uit De Gentenaar 18/05/2006

Download

Uitpas trekt rond met mobiel infopunt – De Gentenaar 13/04/2016

Het Mobiel UiTPUNT is een rondreizend project waarbij het geven van toegankelijk informatie over de UiTPAS, het kansentarief en het aanbod van de UiTPAS centraal staan. Artikel in De Gentenaar van 13/04/2016

Download

Mobiel UiTPUNT vanaf mei ook in jouw buurt

Het Mobiel UiTPUNT is een rondreizend project waarbij het geven van toegankelijk informatie over de UiTPAS, het kansentarief en het aanbod van de UiTPAS centraal staan. Uit FRANK 15.

Download

In Ledeberg geven pluimen ons vleugels

Op 24 februari ll. lanceerde Samenlevingsopbouw Gent met steun van Stad Gent en in het kader van het stadsvernieuwingsproject 'Ledeberg Leeft', een nieuwe complementaire munt in Ledeberg. De Pluimen.

Download

Nieuw in de Dampoortwijk: Pastory buurtatelier en uitleendienst

Eind april zijn Pastory vzw en Samenlevingsopbouw Gent in de Gentse Dampoortwijk van start gegaan met een buurtatelier en een uitleendienst. Artikel uit FRANK 15.

Download

Mobiel UiTPUNT in Gentse wijken versterkt vrijetijdsparticipatie van kwetsbare groepen

In opdracht van het Gentse stadsbestuur is Samenlevingsopbouw Gent gestart met een Mobiel UiITPUNT om de toeleiding van kwetsbare groepen naar het vrijetijdsaanbod in Gent te versterken. Het Mobiel UiTPUNT zet in op informatie over het vrijetijdsaanbod, de werking van UiTPAS en het wegwerken van drempels. Vanaf april komt het Mobiel UiTPUNT langs in verschillende Gentse wijken.

Download

Visie Voedselverlies Sociale Kruideniers Vlaanderen

Voedselverlies, een grote uitdaging die Sociale Kruideniers Vlaanderen vzw mee wil aanpakken. Lees hier de visietekst van de Sociale Kruideniers Vlaanderen vzw.

Download

Dossier voedselverlies

Hierin worden aanbevelingen geformuleerd gericht naar het lokale en bovenlokale beleid.

Download

Rabot op je Bord: voedsel als sociale lijm (06/09/2013)

Rabotiens kweken groenten op stadsakker voor sociale kruidenier en Eetcafé Toreke. Artikel uit het Nieuwsblad van 06/09/2013.

Download

‘Torekes’ nu ook digitaal

Alternatieve betaalmunt zwermt uit over de wijken. Artikel uit 'De Gentenaar' - 23/02/2014

Download

Bruggen naar Rabot

Samenlevingsopbouw Gent maakte zijn herintrede in de wijk Rabot in 2004. Niet toevallig viel dit samen met de start van het project Bruggen naar Rabot. Uit FRANK 08
themanummer Stadsvernieuwing.

Download

Voedselverspilling – Wij zeggen nee!

Voedselverlies reduceren is een thema dat steeds meer gehoor krijgt. Een artikel uit FRANK 10.

Download

Nieuw winkelmodel voor sociale kruideniers Gent.

Eind november 2012 stelden de vzw SIVI en Samenlevingsopbouw Gent vzw een nieuw winkelmodel voor voor de sociale kruideniers in Gent. Artikel uit FRANK 06.

Download

De sociale kruidenier: Noodhulp onder protest

Een sociale kruidenier is een soort van buurtwinkel met een aanbod van voedings-, onderhouds- en verzorgingsproducten waar klanten na inschrijving, kunnen winkeen aan ferm gereduceerde prijzen. Een artikel uit FRANK 02.

Download

Verslag van de Grote Parade 2015

Verslag van de Grote Parade 2015 in tijdschrift FRANK 13.

Download

Gentse welzijnsbarometer

De Gentse welzijnsbarometer krijgt vorm via signalen uit de praktijk. Uit FRANK 13.

Download

Verbetervoorstellen sociale prioriteiten

Maatschappelijk kwetsbare groepen en partners stellen jaarlijks samen om het Ieders-Stem-telt-rapport op. Op dat moment formuleren ze ook deze verbetervoorstellen de de uitvoering van hun sociale prioriteiten kunnen verbeteren.

Download

Prioriteitennota Ieders Stem Telt 2012

In 2012 stellen kwetsbare mensen deze prioriteitennota op in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen .

Download

Ieders Stem Telt – Rapport 2015

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Download

Verslag gesprek UiTPAS-gebruikers en schepen Storms, mei 2015

Download

De UiTPAS doorgelicht

Artikel dat het bilan opmaakt van de UiTPAS en vooruitblikt naar het toekomstige mobiele UiTPUNT, uit tijschrift FRANK 14.

Download

Vrijetijdsparticipatie, maar nog steeds niet voor iedereen

Standpunt uit het tijdschrift FRANK 04.

Download

buurten

KALENDER UiTpunt op Wieltjes – december 2017

Wanneer is het UiTpunt op Wieltjes in juni in jouw buurt? Klik hier voor een handige agenda.

Download

Ieders Stem Telt – Rapport 2017

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Download

Flyer opening 2dehands kledingwinkel Rabot

Het gekende Telekleding vzw in de Elsstraat, sloot haar deuren in
mei l.l. Binnenkort opent een nieuwe 2dehands kledingwinkel onder de vleugels van de Sociale Kruideniers Gent vzw op een nieuwe locatie dichtbij. De enthousiaste vrijwilligersploeg zal jullie graag ontvangen in de vernieuwde winkel in het Buurtcentrum Rabot.

Download

OOGSTEN OP BETON. 10 jaar DE SITE.

Dat aan alle mooie liedjes een eind komt wisten we, dat sommige liedjes lang duren maakt ons blij.
Op 27 september 2017 sluit De Site haar deuren en gaan we letterlijk en figuurlijk dit project verhuizen naar definitieve plekken in de Rabotwijk.

Download

Samenlevingsopbouw en stadslandbouw

Artikel uit FRANK 09 over opbouwwerk en stadslandbouw.

Download

Memorandum Ieders Stem Telt 2014

Memorandum 'Kiezen voor een solidaire samenleving. Herverdelen is nodig' n.a.v. van de regionale, federale en Europese verkiezingen 2014

Download

Ieders Stem Telt – Rapport 2016

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Download

Rabot 4 – 358: Een impressie

Een impressie van Simon Allemeersch over de Rabottorens. Uit FRANK 16.

Download

Werken aan samenleven en veiligheid. Interview met Peter Colle.

Interview met Peter Colle, die van oktober 1999 tot half 2014 onze aanspreekpersoon was voor de Dienst Lokale Preventie en Veiligheid. Artikel uit FRANK 16.

Download

Story telling – de sociale woonvraagjes

In de afgelopen twintig jaren heeft Samenlevingsopbouw Gent met ontelbare mensen samengewerkt in de sociale hoogbouw. Verhalen over deze rijke praktijken doen we dan ook niet alleen. We laten hier een keur van mensen aan het woord elk vanuit hun eigen bijdrage, toen of nu, met een knipoog naar de “eindejaarsvraagjes van het weekblad Humo”. Uit FRANK 16.

Download

Proeven van de buren. Picknick met randanimatie. 27 augustus 2016.

Een impressie van Marc Labath, over de picknick met randanimatie, die plaatshad op 27 augustus 2016 in de watersportbaan-buurt. Artikel uit FRANK 16.

Download

Terugblik op 20 jaar werken in sociale huisvesting

Samenlevingsopbouw Gent werkt al vele jaren in sociale hoogbouwcomplexen. Tijd voor een terugblik. Een artikel uit FRANK 16.

Download

Interview met Annemarie Rizzello

Aan de Gentse Leiekaai (Brugse Poort) bevindt zich een sociale woonwijk waar Annemarie Rizzello als projectmedewerker verantwoordelijk is voor de ontmoetingsruimte en de activiteiten aldaar.

Download

Nieuw in de Dampoortwijk: Pastory buurtatelier en uitleendienst

Eind april zijn Pastory vzw en Samenlevingsopbouw Gent in de Gentse Dampoortwijk van start gegaan met een buurtatelier en een uitleendienst. Artikel uit FRANK 15.

Download

Boerenhof in Rabotwijk

Artikel uit FRANK 12, over het Boerenhof in de Rabotwijk.

Download

Kunst en opbouwwerk

Artikel uit FRANK 11 over het kunstproject van Simon Allemeersch in de woontorens van het Rabot.

Download

Bruggen naar Rabot

Samenlevingsopbouw Gent maakte zijn herintrede in de wijk Rabot in 2004. Niet toevallig viel dit samen met de start van het project Bruggen naar Rabot. Uit FRANK 08
themanummer Stadsvernieuwing.

Download

Ledeberg Leeft!

Vanaf 2008 werd Samenlevingsopbouw Gent aangesproken door de Stad Gent om het luik participatie van de bewoners aan het stadsvernieuwingsproces Ledeberg Leeft! mee vorm te geven. Uit FRANK 08 - Themanummer stadsvernieuwing.

Download

Oogsten in de schaduw van de blokken

Artikel over de meerwaarde van een kleinschalig tuiniersproject in de sociale hoogbouwsite in Nieuw Gent. Hoe dit project zich verhoudt tot de diversiteit op deze plaats en vooral: wat dit project betekent voor de bewoners die er leven. Uit FRANK 06.

Download

Torekes, de munt van de wijk Rabot-Baisantvest

Torekes is de klinkende naam van de alternatieve munt van de wijk Rabot-Blaisantest. De munt kwam er in omloop in oktober 2010 in samenwerking met Netwerk Vlaanderen. Artikel uit FRANK 03.

Download

Van bewonersgroep tot volkstuintjes

Artikel over bewonersparticipatie binnen het stadsvernieuwingsproject Bruggen naar Rabot, uit het tijdschrift FRANK 01.

Download

Bewonersparticipatie Nieuw Gent – Steenakker

Artikel over een pilootproject van participatie van sociale huurders in de huisvestingsmaatschappij Woningent uit het tijdschrift FRANK 14.

Download

Standaertsite: tijdelijke invulling

Interview met de verschillende partners van de Standaertsite en toelichting van de verschillende initiatieven in Ledeberg in tijdschrift FRANK 13.

Download

Verbetervoorstellen sociale prioriteiten

Maatschappelijk kwetsbare groepen en partners stellen jaarlijks samen om het Ieders-Stem-telt-rapport op. Op dat moment formuleren ze ook deze verbetervoorstellen de de uitvoering van hun sociale prioriteiten kunnen verbeteren.

Download

Prioriteitennota Ieders Stem Telt 2012

In 2012 stellen kwetsbare mensen deze prioriteitennota op in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen .

Download

Ieders Stem Telt – Rapport 2015

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Download

Proef onze Gentse groentebereidingen

Lancering (web)shop met vegetarische soepen, sauzen en spreads. Korte keten en niets gaat verloren. Uit FRANK 13.

Download

Rabot op je bord – flyer

Rabot op je bord (web)shop. Gezonde, vegetarische soepen, sauzen en spreads, gemaakt door vrijwilligers met de oogst van de stadsakker op De Site en niet-verkochte groenten van de sociale kruidenier.

Download

Mensen maken de buurt: visietekst

Samen met bewoners en partners uit Ledeberg en het Rabot schreven we de afgelopen maanden een goede visietekst rond buurtbeheer. Mensen maken de buurt: een opstap tot politiek burgerschap en stedelijke ontwikkeling.

Download

De Torekes, alternatief waarderingssysteem in superdiverse buurt

Artikel uit FRANK 13 over het Diegem-onderzoek dat bekijkt hoe op De Site in het Rabot solidariteit ontstaat, al dan niet gestimuleerd door de complementaire munt, de Torekes.

Download

Planning 2016-2017

De planning voor het Boerenhof in 2016-2017

Download

Inspraaknota Boerenhof

Hoe verloopt inspraak en participatie bij de tijdelijke invulling van het Boerenhof

Download

vrije tijd

KALENDER UiTpunt op Wieltjes – december 2017

Wanneer is het UiTpunt op Wieltjes in juni in jouw buurt? Klik hier voor een handige agenda.

Download

Ieders Stem Telt – Rapport 2017

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Download

OOGSTEN OP BETON. 10 jaar DE SITE.

Dat aan alle mooie liedjes een eind komt wisten we, dat sommige liedjes lang duren maakt ons blij.
Op 27 september 2017 sluit De Site haar deuren en gaan we letterlijk en figuurlijk dit project verhuizen naar definitieve plekken in de Rabotwijk.

Download

KALENDER UiTpunt op Wieltjes – november 2017

Wanneer is het UiTpunt op Wieltjes in juni in jouw buurt? Klik hier voor een handige agenda.

Download

Memorandum Ieders Stem Telt 2014

Memorandum 'Kiezen voor een solidaire samenleving. Herverdelen is nodig' n.a.v. van de regionale, federale en Europese verkiezingen 2014

Download

Ieders Stem Telt – Rapport 2016

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Download

Uitpas trekt rond met mobiel infopunt – De Gentenaar 13/04/2016

Het Mobiel UiTPUNT is een rondreizend project waarbij het geven van toegankelijk informatie over de UiTPAS, het kansentarief en het aanbod van de UiTPAS centraal staan. Artikel in De Gentenaar van 13/04/2016

Download

Nieuw in de Dampoortwijk: Pastory buurtatelier en uitleendienst

Eind april zijn Pastory vzw en Samenlevingsopbouw Gent in de Gentse Dampoortwijk van start gegaan met een buurtatelier en een uitleendienst. Artikel uit FRANK 15.

Download

Verbetervoorstellen sociale prioriteiten

Maatschappelijk kwetsbare groepen en partners stellen jaarlijks samen om het Ieders-Stem-telt-rapport op. Op dat moment formuleren ze ook deze verbetervoorstellen de de uitvoering van hun sociale prioriteiten kunnen verbeteren.

Download

Prioriteitennota Ieders Stem Telt 2012

In 2012 stellen kwetsbare mensen deze prioriteitennota op in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen .

Download

Ieders Stem Telt – Rapport 2015

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Download

Verslag gesprek UiTPAS-gebruikers en schepen Storms, mei 2015

Download

De UiTPAS doorgelicht

Artikel dat het bilan opmaakt van de UiTPAS en vooruitblikt naar het toekomstige mobiele UiTPUNT, uit tijschrift FRANK 14.

Download

Vrijetijdsparticipatie, maar nog steeds niet voor iedereen

Standpunt uit het tijdschrift FRANK 04.

Download

column

Column Hein Van Haezebroeck: KAA GENT is engagement

Download

Column Alicja Gescinska: Armoede is onvrijheid

Download

gezondheid

Voedselverspilling: toegang tot gezonde voeding voor iedereen

De Sociale Kruidenier in de Pannestraat heeft sinds 2011 een groepswerking. In 2014 werd het thema 'voedselverspilling' aangeboord. Artikel uit FRANK 15.

Download

Visie Voedselverlies Sociale Kruideniers Vlaanderen

Voedselverlies, een grote uitdaging die Sociale Kruideniers Vlaanderen vzw mee wil aanpakken. Lees hier de visietekst van de Sociale Kruideniers Vlaanderen vzw.

Download

Dossier voedselverlies

Hierin worden aanbevelingen geformuleerd gericht naar het lokale en bovenlokale beleid.

Download

Rabot op je Bord: voedsel als sociale lijm (06/09/2013)

Rabotiens kweken groenten op stadsakker voor sociale kruidenier en Eetcafé Toreke. Artikel uit het Nieuwsblad van 06/09/2013.

Download

Gentse welzijnsbarometer

De Gentse welzijnsbarometer krijgt vorm via signalen uit de praktijk. Uit FRANK 13.

Download

Proef onze Gentse groentebereidingen

Lancering (web)shop met vegetarische soepen, sauzen en spreads. Korte keten en niets gaat verloren. Uit FRANK 13.

Download

Rabot op je bord – flyer

Rabot op je bord (web)shop. Gezonde, vegetarische soepen, sauzen en spreads, gemaakt door vrijwilligers met de oogst van de stadsakker op De Site en niet-verkochte groenten van de sociale kruidenier.

Download

winkelmodel voor de sociale kruidenier

Aanbod van de sociale kruideniers verruimt naar gezonde en kwalitatieve voeding aan een sociaal tarief. Uit FRANK 06.

Download