Zoek op:

Alle Projecten
 • Alle Projecten
 • Wijkrenovatie – Dampoort KnapT OP! – CLT
 • Sociale Kruidenier Rabot
 • Het Boerenhof
 • De Torekes
 • De Site
 • De Pluimen
 • Activeer!
 • UiTpunt op Wieltjes
 • Rabot op je bord
 • Ieders Stem Telt!
 • De Vijvers – Ledeberg
 • Composteerplek Ledeberg
 • De STEK Ledeberg | De Broederij
 • Bewonersparticipatie Nieuw Gent
 • GENSH
 • CLT Gent – nieuwbouw Meulestede
 • De STEK Nieuw Gent | De Tuintjes
 • Ontmoetingsruimte 019
 • Ontmoetingsruimte Leiekaai 117
 • Gent knapt op
 • De Pastory – Dampoortwijk
 • Klusatelier ‘Bij Pino’ – Nieuw Gent
 • De STEK Watersportbaan | Ontmoetingsruimte De Zoete Inval
 • Lokale Diensteneconomie
 • Met Sociale Huurders aan de Slag | Watersportbaan
 • Wijkonderneming LaboRabot
 • 2dehandskledingwinkel Rabot
 • Buurzame Stroom
Alle Samenwerkingen
 • Alle Samenwerkingen
 • De Lege Portemonnees
 • Ieders Stem Telt 2012
 • Signalenbundel
 • Hart boven Hard | Right(s) now!
 • Ieders Stemt Telt! 2018
 • WOONCRISIS: Geen Kind Op Straat!
Alle Activiteiten
 • Alle Activiteiten
 • 16 oktober 2014: eerste woondialoog
 • Studiedag Dampoort KnapT OP! – 28 november 2016
 • 16 maart 2016: voorstelling brochure jeugdwerkloosheid

arbeid

Meulestede heeft met Supermerkade eindelijk betaalbare buurtsupermarkt

Woensdag 28 april ll. is de nieuwe buurtsupermarkt Supermerkade aan de Meulestedekaai opengegaan. Iedereen is er welkom voor betaalbare voeding en basisproducten. Naast de winkel wordt ook een ontmoetingsruimte ingericht.

Lees meer

Torekes Catalogus juli 2019

Elke drie maanden verschijnt er een nieuwe Torekes-catalogus. Je vind er een beknopte beschrijving van het project, waar je Torekes kan verdienen en waar je ze kan omruilen. Dit is de editie juli 2019.

Lees meer

Jaarverslag 2018 Sociale Kruideniers Gent

Het jaarverslag 2018 van de Sociale Kruideniers Gent vzw

Lees meer

Naar een plan voor sociale stijging in Gent?

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 liggen ondertussen achter ons. Een nieuwe bestuursploeg trad op 15 december 2018 naar buiten met een bestuursakkoord voor Gent voor de periode 2019-2024. Samenlevingsopbouw Gent schreef een reactie op dit bestuursakkoord, waarmeel Samenlevingsopbouw Gent een kritische en constructieve bijdrage wil leveren aan de beleidsvorming in Gent. Uit FRANK 21.

Lees meer

Reactie van Samenlevingsopbouw Gent op het bestuursakkoord ‘Ambitie en durf voor Gent’

De verkiezingen van oktober 2018 liggen ondertussen achter ons. Een nieuwe bestuursploeg trad op 15 december naar buiten met een bestuursakkoord voor Gent voor de periode 2019-2024. Samenlevingsopbouw schreef een reactie op dit bestuursakkoord. Met deze nota wil Samenlevingsopbouw een kritische en constructieve bijdrage leveren aan de beleidsvorming in Gent op het scharniermoment van bestuursakkoord naar beleidsnota’s. We werkten met bestuurders en opbouwwerkers voorstellen uit om de volgende zes jaar (en verder) samen in te zetten op sociale mobiliteit. We hopen dat Gent een stad wordt die de realisatie van grondrechten van, voor en samen met Gentenaars in maatschappelijk kwetsbare posities als kompas hanteert bij de verdere uitwerking van het beleid. Een uitnodiging tot gesprek met diensten, Schepenen en andere middenveldorganisaties, waarop ondertussen ook ingegaan wordt. Hieronder een verkorte bloemlezing.

Lees meer

KOMAF met ARMOEDE. Voor een moedig beleid.

Het is perfect mogelijk om armoede op 10 jaar tijd te halveren. Dat is het motto van Komaf Met Armoede, de campagne waarmee Decenniumdoelen naar de verkiezingen van 2019 trekt. Hier vind je alle voorstellen.

Lees meer

Alternatieve munten in Gent

Artikel uit FRONTAAL (Tijdschrift van het Gents Milieu Front) - Wintereditie 2018 - Artikel over de Torekes en de Pluimen in Gent.

Lees meer

VERKIEZINGSDEBAT IEDERS STEM TELT! 2018 – Inleiding

Inleiding debat Ieders Stem telt! 2018 op 18/09/2018 in de concertzaal van Vooruit in Gent door Pascal Debruyne.

Lees meer

Jaarverslag 2017 Sociale Kruideniers Gent

Het jaarverslag 2017 van de Sociale Kruideniers Gent vzw

Lees meer

Ieders Stem Telt! 2018. Op naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Net zoals in 2012 wil 'Ieders Stem Telt!' de stem laten horen van kwetsbare mensen.Overal in Vlaanderen werd in maart de campagne op gang getrokken onder het motto "Reken niet op de kabouters". Artikel uit FRANK 19.

Lees meer

Memorandum Ieders Stem Telt! 2018 – Gent

De ambassadeurs, Samenlevingsopbouw Gent en vele partners bundelden de krachten om via stembrieven na te gaan wat kwetsbare Gentenaars meer en minder belangrijk vonden.

708 kwetsbare Gentenaars vonden we bereid hun mening via het stemformulier te laten optekenen.
285 kwetsbare Gentenaars reageerden daarenboven op de vraag “Als ik burgemeester zou zijn, dan …”

Lees meer

Maurice gaat met pensioen!

Afscheid van de man die ons inspireerde tot het uitbouwen van een ploeg wijkwerkers als ruggengraat voor, vrijwilligersinzet.

Lees meer

Bruggen naar, op en vanuit De Site

Op 27 september 2017 vierde De Site haar tiende verjaardag. In dit artikel blikken we terug op dit boeiende experiment. Artikel uit FRANK 18.

Lees meer

Ieders Stem Telt – Rapport 2017

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Lees meer

Flyer opening 2dehands kledingwinkel Rabot

Het gekende Telekleding vzw in de Elsstraat, sloot haar deuren in
mei l.l. Binnenkort opent een nieuwe 2dehands kledingwinkel onder de vleugels van de Sociale Kruideniers Gent vzw op een nieuwe locatie dichtbij. De enthousiaste vrijwilligersploeg zal jullie graag ontvangen in de vernieuwde winkel in het Buurtcentrum Rabot.

Lees meer

Dringt een ‘andere’ arbeidsmarkt zich op!?

Dit artikel focust op alternatieve vormen van 'arbeid' die verschillen van de 'arbeid' op de reguliere arbeidsmarkt. Uit FRANK 17.

Lees meer

Naar een Gentse alternatieve munt?

Overal in de wereld winnen lokale munten aan populariteit. Gemeenteraadslid Dirk Holemans (Groen) lanceerde het idee voor een Gentse stadsmunt., waarop schepen Christophe Peeters enthousiast reageerde. In deze bijdrage een interview met beide heren. Uit FRANK 17.

Lees meer

De lokale diensteneconomie… nieuwe zuurstof voor onze projectwerkingen arbeid?

Werken is en blijft de belangrijkste manier om een inkomen te verwerven. In deze bijdrage willen we inzoomen op de systemen die onze overheid reeds uitdacht om ervoor te zorgen dat inkomen uit werk ook toegankelijk is voor mensen met minder mogelijkheden dan gemiddeld. Artikel uit FRANK 17.

Lees meer

Jaarverslag 2016 Sociale Kruideniers Gent

Het jaarverslag 2016 van de Sociale Kruideniers Gent

Lees meer

Memorandum Ieders Stem Telt 2014

Memorandum 'Kiezen voor een solidaire samenleving. Herverdelen is nodig' n.a.v. van de regionale, federale en Europese verkiezingen 2014

Lees meer

Ieders Stem Telt – Rapport 2016

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Lees meer

Open brief: Verplichte gemeenschapsdienst

Bezorgdheden van een sociaal werker over de verplichte gemeenschapsdienst.

Lees meer

Open brief ‘Verplichte gemeenschapsdienst’

Lees meer

Jaarverslag 2015 Sociale Kruideniers Gent

Het jaarverslag 2015 van de Sociale Kruideniers Gent

Lees meer

Voedselverspilling: toegang tot gezonde voeding voor iedereen

De Sociale Kruidenier in de Pannestraat heeft sinds 2011 een groepswerking. In 2014 werd het thema 'voedselverspilling' aangeboord. Artikel uit FRANK 15.

Lees meer

Visie Voedselverlies Sociale Kruideniers Vlaanderen

Voedselverlies, een grote uitdaging die Sociale Kruideniers Vlaanderen vzw mee wil aanpakken. Lees hier de visietekst van de Sociale Kruideniers Vlaanderen vzw.

Lees meer

Dossier voedselverlies

Hierin worden aanbevelingen geformuleerd gericht naar het lokale en bovenlokale beleid.

Lees meer

Jeugdwerkloosheid onder de loep

Artikel uit 'Vakbeweging' van ACV - 25/03/2016

Lees meer

Jeugdwerkloosheid onder de loep: De kracht van -25

‘De Lege Portemonnees’, een groep Gentse vrijwilligers die opkomt voor waardig werk en inkomen voor iedereen, sprak in de loop van 2015 met 27 jongeren. Hun verhalen vind je in de brochure, een samenwerking tussen Samenlevingsopbouw Gent vzw, De Lege Portemonnees, ACV en ABVV OOst-Vlaanderen. De jongeren spraken vrijuit over hun soms moeilijke zoektocht naar werk en de hoop op een betere toekomst. Naast de 27 verhalen van de jongeren, bevat de brochure ook een aantal suggesties voor beleidsmakers en bedrijven om de jeugdwerkloosheid te bestrijden.

Lees meer

Rabot op je Bord: voedsel als sociale lijm (06/09/2013)

Rabotiens kweken groenten op stadsakker voor sociale kruidenier en Eetcafé Toreke. Artikel uit het Nieuwsblad van 06/09/2013.

Lees meer

Verbetervoorstellen sociale prioriteiten

Maatschappelijk kwetsbare groepen en partners stellen jaarlijks samen om het Ieders-Stem-telt-rapport op. Op dat moment formuleren ze ook deze verbetervoorstellen de de uitvoering van hun sociale prioriteiten kunnen verbeteren.

Lees meer

Prioriteitennota Ieders Stem Telt 2012

In 2012 stellen kwetsbare mensen deze prioriteitennota op in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen .

Lees meer

Ieders Stem Telt – Rapport 2015

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Lees meer

Proef onze Gentse groentebereidingen

Lancering (web)shop met vegetarische soepen, sauzen en spreads. Korte keten en niets gaat verloren. Uit FRANK 13.

Lees meer

Rabot op je bord – flyer

Rabot op je bord (web)shop. Gezonde, vegetarische soepen, sauzen en spreads, gemaakt door vrijwilligers met de oogst van de stadsakker op De Site en niet-verkochte groenten van de sociale kruidenier.

Lees meer

De Werkantennes: de weg naar een nieuw laagdrempelig initiatief naar werk

Verslag van Inspraakmoment over hoe een werkantenne een werkzoekende kan helpen in hun zoektocht naar werk, uit het tijdschrift FRANK, nr.10.

Lees meer

Opstart van de werkgroep Genoeg

Opstart van de werkgroep Genoeg van de Lege Portemonnees, uit het tijdschrift FRANK 04.

Lees meer

Interview met twee vrijwilligers van de Lege Portemonnees

Frank en Anita maken deel uit van een groep werkzoekende die maandelijks samenkomt om ervaringen rond activering en inkomen met elkaar te delen, uit het tijdschrift FRANK nr.7.

Lees meer

De kracht van +50

Interviewreeks rond de zoektocht van 50-plussers naar werk

Lees meer

De Torekes, alternatief waarderingssysteem in superdiverse buurt

Artikel uit FRANK 13 over het Diegem-onderzoek dat bekijkt hoe op De Site in het Rabot solidariteit ontstaat, al dan niet gestimuleerd door de complementaire munt, de Torekes.

Lees meer

winkelmodel voor de sociale kruidenier

Aanbod van de sociale kruideniers verruimt naar gezonde en kwalitatieve voeding aan een sociaal tarief. Uit FRANK 06.

Lees meer

buurten

Meulestede heeft met Supermerkade eindelijk betaalbare buurtsupermarkt

Woensdag 28 april ll. is de nieuwe buurtsupermarkt Supermerkade aan de Meulestedekaai opengegaan. Iedereen is er welkom voor betaalbare voeding en basisproducten. Naast de winkel wordt ook een ontmoetingsruimte ingericht.

Lees meer

SOCIAAL WERK IS NIET TE KOOP

Eerder dit jaar heeft het Gentse stadsbestuur na een openbare aanbesteding de opvang van vluchtelingen en daklozen in Campus Vesalius (Keramiekstraat 80) toegewezen aan de commerciële onderneming G4S Care. Voor een kwart miljoen euro zal deze onderneming een jaar lang 18 opvangplaatsen. Deze beslissing deed veel stof opwaaien en stuitte op heel wat ongeloof en verzet vanuit de Gentse sociale sector. Uit FRANK 21.

Lees meer

Reactie van Samenlevingsopbouw Gent op het bestuursakkoord ‘Ambitie en durf voor Gent’

De verkiezingen van oktober 2018 liggen ondertussen achter ons. Een nieuwe bestuursploeg trad op 15 december naar buiten met een bestuursakkoord voor Gent voor de periode 2019-2024. Samenlevingsopbouw schreef een reactie op dit bestuursakkoord. Met deze nota wil Samenlevingsopbouw een kritische en constructieve bijdrage leveren aan de beleidsvorming in Gent op het scharniermoment van bestuursakkoord naar beleidsnota’s. We werkten met bestuurders en opbouwwerkers voorstellen uit om de volgende zes jaar (en verder) samen in te zetten op sociale mobiliteit. We hopen dat Gent een stad wordt die de realisatie van grondrechten van, voor en samen met Gentenaars in maatschappelijk kwetsbare posities als kompas hanteert bij de verdere uitwerking van het beleid. Een uitnodiging tot gesprek met diensten, Schepenen en andere middenveldorganisaties, waarop ondertussen ook ingegaan wordt. Hieronder een verkorte bloemlezing.

Lees meer

In memoriam. Milo.

In memoriam. Milo. Uit FRANK 20.

Lees meer

De Standaertsite en de Broederij. Een blik in de toekomst.

Op 28 en 29 september 2018 werd de Broederij op de Standaertsite feestelijk geopend. De Broederij vormt een nieuwe ontmoetingsplek voor en door de buurt op de vernieuwde Standaertsite in Ledeberg. Uit FRANK 20.

Lees meer

Een vernieuwde werking de wijk Rabot

Nu 'De Site' er niet meer is, worden een aantal onderdelen ervan echter stevig verankerd in de wijk. Ook het buurtcentrum is er inmiddels met een vernieuwde werking gestart. O.a. de Sociale Kruidenier Rabot en de 2de handskledingwinkel hebben er onderdak gevonden.
Uit FRANK 19.

Lees meer

Ieders Stem Telt! 2018. Op naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Net zoals in 2012 wil 'Ieders Stem Telt!' de stem laten horen van kwetsbare mensen.Overal in Vlaanderen werd in maart de campagne op gang getrokken onder het motto "Reken niet op de kabouters". Artikel uit FRANK 19.

Lees meer

KALENDER UiTpunt op Wieltjes – december 2017

Wanneer is het UiTpunt op Wieltjes in juni in jouw buurt? Klik hier voor een handige agenda.

Lees meer

Ieders Stem Telt – Rapport 2017

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Lees meer

Flyer opening 2dehands kledingwinkel Rabot

Het gekende Telekleding vzw in de Elsstraat, sloot haar deuren in
mei l.l. Binnenkort opent een nieuwe 2dehands kledingwinkel onder de vleugels van de Sociale Kruideniers Gent vzw op een nieuwe locatie dichtbij. De enthousiaste vrijwilligersploeg zal jullie graag ontvangen in de vernieuwde winkel in het Buurtcentrum Rabot.

Lees meer

OOGSTEN OP BETON. 10 jaar DE SITE.

Dat aan alle mooie liedjes een eind komt wisten we, dat sommige liedjes lang duren maakt ons blij.
Op 27 september 2017 sluit De Site haar deuren en gaan we letterlijk en figuurlijk dit project verhuizen naar definitieve plekken in de Rabotwijk.

Lees meer

Samenlevingsopbouw en stadslandbouw

Artikel uit FRANK 09 over opbouwwerk en stadslandbouw.

Lees meer

Memorandum Ieders Stem Telt 2014

Memorandum 'Kiezen voor een solidaire samenleving. Herverdelen is nodig' n.a.v. van de regionale, federale en Europese verkiezingen 2014

Lees meer

Ieders Stem Telt – Rapport 2016

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Lees meer

Rabot 4 – 358: Een impressie

Een impressie van Simon Allemeersch over de Rabottorens. Uit FRANK 16.

Lees meer

Werken aan samenleven en veiligheid. Interview met Peter Colle.

Interview met Peter Colle, die van oktober 1999 tot half 2014 onze aanspreekpersoon was voor de Dienst Lokale Preventie en Veiligheid. Artikel uit FRANK 16.

Lees meer

Story telling – de sociale woonvraagjes

In de afgelopen twintig jaren heeft Samenlevingsopbouw Gent met ontelbare mensen samengewerkt in de sociale hoogbouw. Verhalen over deze rijke praktijken doen we dan ook niet alleen. We laten hier een keur van mensen aan het woord elk vanuit hun eigen bijdrage, toen of nu, met een knipoog naar de “eindejaarsvraagjes van het weekblad Humo”. Uit FRANK 16.

Lees meer

Proeven van de buren. Picknick met randanimatie. 27 augustus 2016.

Een impressie van Marc Labath, over de picknick met randanimatie, die plaatshad op 27 augustus 2016 in de watersportbaan-buurt. Artikel uit FRANK 16.

Lees meer

Terugblik op 20 jaar werken in sociale huisvesting

Samenlevingsopbouw Gent werkt al vele jaren in sociale hoogbouwcomplexen. Tijd voor een terugblik. Een artikel uit FRANK 16.

Lees meer

Interview met Annemarie Rizzello

Aan de Gentse Leiekaai (Brugse Poort) bevindt zich een sociale woonwijk waar Annemarie Rizzello als projectmedewerker verantwoordelijk is voor de ontmoetingsruimte en de activiteiten aldaar.

Lees meer

Nieuw in de Dampoortwijk: Pastory buurtatelier en uitleendienst

Eind april zijn Pastory vzw en Samenlevingsopbouw Gent in de Gentse Dampoortwijk van start gegaan met een buurtatelier en een uitleendienst. Artikel uit FRANK 15.

Lees meer

Boerenhof in Rabotwijk

Artikel uit FRANK 12, over het Boerenhof in de Rabotwijk.

Lees meer

Kunst en opbouwwerk

Artikel uit FRANK 11 over het kunstproject van Simon Allemeersch in de woontorens van het Rabot.

Lees meer

Bruggen naar Rabot

Samenlevingsopbouw Gent maakte zijn herintrede in de wijk Rabot in 2004. Niet toevallig viel dit samen met de start van het project Bruggen naar Rabot. Uit FRANK 08
themanummer Stadsvernieuwing.

Lees meer

Ledeberg Leeft!

Vanaf 2008 werd Samenlevingsopbouw Gent aangesproken door de Stad Gent om het luik participatie van de bewoners aan het stadsvernieuwingsproces Ledeberg Leeft! mee vorm te geven. Uit FRANK 08 - Themanummer stadsvernieuwing.

Lees meer

Oogsten in de schaduw van de blokken

Artikel over de meerwaarde van een kleinschalig tuiniersproject in de sociale hoogbouwsite in Nieuw Gent. Hoe dit project zich verhoudt tot de diversiteit op deze plaats en vooral: wat dit project betekent voor de bewoners die er leven. Uit FRANK 06.

Lees meer

Torekes, de munt van de wijk Rabot-Baisantvest

Torekes is de klinkende naam van de alternatieve munt van de wijk Rabot-Blaisantest. De munt kwam er in omloop in oktober 2010 in samenwerking met Netwerk Vlaanderen. Artikel uit FRANK 03.

Lees meer

Van bewonersgroep tot volkstuintjes

Artikel over bewonersparticipatie binnen het stadsvernieuwingsproject Bruggen naar Rabot, uit het tijdschrift FRANK 01.

Lees meer

Bewonersparticipatie Nieuw Gent – Steenakker

Artikel over een pilootproject van participatie van sociale huurders in de huisvestingsmaatschappij Woningent uit het tijdschrift FRANK 14.

Lees meer

Standaertsite: tijdelijke invulling

Interview met de verschillende partners van de Standaertsite en toelichting van de verschillende initiatieven in Ledeberg in tijdschrift FRANK 13.

Lees meer

Verbetervoorstellen sociale prioriteiten

Maatschappelijk kwetsbare groepen en partners stellen jaarlijks samen om het Ieders-Stem-telt-rapport op. Op dat moment formuleren ze ook deze verbetervoorstellen de de uitvoering van hun sociale prioriteiten kunnen verbeteren.

Lees meer

Prioriteitennota Ieders Stem Telt 2012

In 2012 stellen kwetsbare mensen deze prioriteitennota op in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen .

Lees meer

Ieders Stem Telt – Rapport 2015

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Lees meer

Proef onze Gentse groentebereidingen

Lancering (web)shop met vegetarische soepen, sauzen en spreads. Korte keten en niets gaat verloren. Uit FRANK 13.

Lees meer

Rabot op je bord – flyer

Rabot op je bord (web)shop. Gezonde, vegetarische soepen, sauzen en spreads, gemaakt door vrijwilligers met de oogst van de stadsakker op De Site en niet-verkochte groenten van de sociale kruidenier.

Lees meer

Mensen maken de buurt: visietekst

Samen met bewoners en partners uit Ledeberg en het Rabot schreven we de afgelopen maanden een goede visietekst rond buurtbeheer. Mensen maken de buurt: een opstap tot politiek burgerschap en stedelijke ontwikkeling.

Lees meer

De Torekes, alternatief waarderingssysteem in superdiverse buurt

Artikel uit FRANK 13 over het Diegem-onderzoek dat bekijkt hoe op De Site in het Rabot solidariteit ontstaat, al dan niet gestimuleerd door de complementaire munt, de Torekes.

Lees meer

Planning 2016-2017

De planning voor het Boerenhof in 2016-2017

Lees meer

Inspraaknota Boerenhof

Hoe verloopt inspraak en participatie bij de tijdelijke invulling van het Boerenhof

Lees meer

sociale bescherming

Meulestede heeft met Supermerkade eindelijk betaalbare buurtsupermarkt

Woensdag 28 april ll. is de nieuwe buurtsupermarkt Supermerkade aan de Meulestedekaai opengegaan. Iedereen is er welkom voor betaalbare voeding en basisproducten. Naast de winkel wordt ook een ontmoetingsruimte ingericht.

Lees meer

Voor sommigen zijn de boetes buiten alle proporties | Opinie Fanny Cloquet De Standaard 19/04/2021

CORONABOETES Moeten we mensen in de armoede duwen ter bestrijding van het coronavirus, vraagt Fanny Cloquet zich af.

Lees meer

Jaarverslag 2018 Sociale Kruideniers Gent

Het jaarverslag 2018 van de Sociale Kruideniers Gent vzw

Lees meer

Naar een plan voor sociale stijging in Gent?

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 liggen ondertussen achter ons. Een nieuwe bestuursploeg trad op 15 december 2018 naar buiten met een bestuursakkoord voor Gent voor de periode 2019-2024. Samenlevingsopbouw Gent schreef een reactie op dit bestuursakkoord, waarmeel Samenlevingsopbouw Gent een kritische en constructieve bijdrage wil leveren aan de beleidsvorming in Gent. Uit FRANK 21.

Lees meer

Reactie van Samenlevingsopbouw Gent op het bestuursakkoord ‘Ambitie en durf voor Gent’

De verkiezingen van oktober 2018 liggen ondertussen achter ons. Een nieuwe bestuursploeg trad op 15 december naar buiten met een bestuursakkoord voor Gent voor de periode 2019-2024. Samenlevingsopbouw schreef een reactie op dit bestuursakkoord. Met deze nota wil Samenlevingsopbouw een kritische en constructieve bijdrage leveren aan de beleidsvorming in Gent op het scharniermoment van bestuursakkoord naar beleidsnota’s. We werkten met bestuurders en opbouwwerkers voorstellen uit om de volgende zes jaar (en verder) samen in te zetten op sociale mobiliteit. We hopen dat Gent een stad wordt die de realisatie van grondrechten van, voor en samen met Gentenaars in maatschappelijk kwetsbare posities als kompas hanteert bij de verdere uitwerking van het beleid. Een uitnodiging tot gesprek met diensten, Schepenen en andere middenveldorganisaties, waarop ondertussen ook ingegaan wordt. Hieronder een verkorte bloemlezing.

Lees meer

KOMAF met ARMOEDE. Voor een moedig beleid.

Het is perfect mogelijk om armoede op 10 jaar tijd te halveren. Dat is het motto van Komaf Met Armoede, de campagne waarmee Decenniumdoelen naar de verkiezingen van 2019 trekt. Hier vind je alle voorstellen.

Lees meer

Alternatieve munten in Gent

Artikel uit FRONTAAL (Tijdschrift van het Gents Milieu Front) - Wintereditie 2018 - Artikel over de Torekes en de Pluimen in Gent.

Lees meer

Leiekaai 117. Exit Samenlevingsopbouw, hallo buurtwerk!

Samenlevingsopbouw Gent was de voorbije jaren een vaste waarde in de Leiekaai in de Gentse wijk Brugse Poort. Vanaf januari 2019 is het tijd om de fakkel door te geven aan het buurtwerk. FRANK sprak met buurtwerker Thierry Robesyn en Annamarie Rizzello van Samenlevingsopbouw over de plannen in de wijk. Artikel uit FRANK 20.

Lees meer

Aan het werk rond pro-actieve rechtentoekenning. Een aloude vraag van Samenlevingsopbouw gehonoreerd.

FRANK interviewt Steven Vanden Broucke, de nieuwe stafmedewerker van OCMW Gent, belast met de taak om de kar rond pro-actieve rechtentoekenning in Gent in beweging te krijgen.

Lees meer

De Sloep. Kijken over het muurtje.

De Sloep vzw is een onafhankelijke en pluralistisch open huis waar ouders met jonge kinderen in al hun diversiteit terecht kunnen met hun verhaal. FRANK ging in gesprek met Heleen Ghoetghebuer, werkzaam in De Sloep vzw.

Lees meer

De Zuidpoort reikt/kijkt naar de toekomst

De Zuidpoort is een erkende vereniging waar Armen het Woord nemen. FRANK sprak met Steven Van Hemelrijck, één van de drie drijvende beroepskrachten achter de Zuidpoort.

Lees meer

Een gesprek met vrijwilliger Magda over Nieuw Gent

Magda is één van de vele vrijwilligers van Samenlevingsopbouw Gent. Ze helpt het team van Nieuw Gent en is ondertussen begonnen aan haar vierde jaar van de opleiding tot 'opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Uit FRANK 20.

Lees meer

Een gesprek met vrijwilliger Ilse over de Watersportbaan

Sinds de recente uitbreiding van het team in de Watersportbaan wordt de uitbouw van een basisvoorziening in de werkelijke betekenis van het woord meer realistisch. FRANK sprak met vrijwiligster Ilse over haar engagement en drijfveren. Uit FRANK 20.

Lees meer

De basisvoorziening.

Kunnen basisvoorzieningen een antwoord bieden op de vele vragen van kwetsbare Gentenaars? En kunnen ze onderbescherming tegengaan of zelfs verminderen? Artikel uit FRANK 20.

Lees meer

De Standaertsite en de Broederij. Een blik in de toekomst.

Op 28 en 29 september 2018 werd de Broederij op de Standaertsite feestelijk geopend. De Broederij vormt een nieuwe ontmoetingsplek voor en door de buurt op de vernieuwde Standaertsite in Ledeberg. Uit FRANK 20.

Lees meer

VERKIEZINGSDEBAT IEDERS STEM TELT! 2018 – Inleiding

Inleiding debat Ieders Stem telt! 2018 op 18/09/2018 in de concertzaal van Vooruit in Gent door Pascal Debruyne.

Lees meer

Jaarverslag 2017 Sociale Kruideniers Gent

Het jaarverslag 2017 van de Sociale Kruideniers Gent vzw

Lees meer

Stad te koop?! Over vermarkting in Gent. Meedoen of tegenwerken?

Is tegenwoordig alles in de stad te koop? Van het sociaal werk tot de overgebleven ruimte? Een jaar lang kwam een bonte verzameling van kritische Gentenaars samen om het daarover te hebben in ‘strategische middenveldsalons’. Verslag ervan uit FRANK 19.

Lees meer

Een vernieuwde werking de wijk Rabot

Nu 'De Site' er niet meer is, worden een aantal onderdelen ervan echter stevig verankerd in de wijk. Ook het buurtcentrum is er inmiddels met een vernieuwde werking gestart. O.a. de Sociale Kruidenier Rabot en de 2de handskledingwinkel hebben er onderdak gevonden.
Uit FRANK 19.

Lees meer

Ieders Stem Telt! 2018. Op naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Net zoals in 2012 wil 'Ieders Stem Telt!' de stem laten horen van kwetsbare mensen.Overal in Vlaanderen werd in maart de campagne op gang getrokken onder het motto "Reken niet op de kabouters". Artikel uit FRANK 19.

Lees meer

Memorandum Ieders Stem Telt! 2018 – Gent

De ambassadeurs, Samenlevingsopbouw Gent en vele partners bundelden de krachten om via stembrieven na te gaan wat kwetsbare Gentenaars meer en minder belangrijk vonden.

708 kwetsbare Gentenaars vonden we bereid hun mening via het stemformulier te laten optekenen.
285 kwetsbare Gentenaars reageerden daarenboven op de vraag “Als ik burgemeester zou zijn, dan …”

Lees meer

Speakers Corner debat 06/05/2018

13 partijvertegenwoordigers stellen hun programma voor tijdens de maandelijkse Gentse Speakers Corner

Lees meer

Aftrap Ieders Stemt Telt! 2018 in de Gentenaar

Over de Gentse aftrap van Ieders Stemt Telt! 4 van de 9 ambassadeurs aan het woord in 'De Gentenaar'.

Lees meer

Vrije tijd hoort bij ’t leven, zoals eten, drinken en een dak boven je hoofd

Samen met verschillende sociale organisaties, trekt Samenlevingsopbouw Gent al meer dan 10 jaar aan de bel om vrije tijd toegankelijk te maken. Artikel uit FRANK 18.

Lees meer

KALENDER UiTpunt op Wieltjes – december 2017

Wanneer is het UiTpunt op Wieltjes in juni in jouw buurt? Klik hier voor een handige agenda.

Lees meer

Ieders Stem Telt – Rapport 2017

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Lees meer

Flyer opening 2dehands kledingwinkel Rabot

Het gekende Telekleding vzw in de Elsstraat, sloot haar deuren in
mei l.l. Binnenkort opent een nieuwe 2dehands kledingwinkel onder de vleugels van de Sociale Kruideniers Gent vzw op een nieuwe locatie dichtbij. De enthousiaste vrijwilligersploeg zal jullie graag ontvangen in de vernieuwde winkel in het Buurtcentrum Rabot.

Lees meer

KALENDER UiTpunt op Wieltjes – november 2017

Wanneer is het UiTpunt op Wieltjes in juni in jouw buurt? Klik hier voor een handige agenda.

Lees meer

Naar een Gentse alternatieve munt?

Overal in de wereld winnen lokale munten aan populariteit. Gemeenteraadslid Dirk Holemans (Groen) lanceerde het idee voor een Gentse stadsmunt., waarop schepen Christophe Peeters enthousiast reageerde. In deze bijdrage een interview met beide heren. Uit FRANK 17.

Lees meer

Jaarverslag 2016 Sociale Kruideniers Gent

Het jaarverslag 2016 van de Sociale Kruideniers Gent

Lees meer

Memorandum Ieders Stem Telt 2014

Memorandum 'Kiezen voor een solidaire samenleving. Herverdelen is nodig' n.a.v. van de regionale, federale en Europese verkiezingen 2014

Lees meer

Ieders Stem Telt – Rapport 2016

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Lees meer

Dampoort heeft eigen uitleendienst

Enthousiaste bewoners willen oude 'Pastory' teruggeven aan de buurt. Uit De Gentenaar 18/05/2006

Lees meer

Uitpas trekt rond met mobiel infopunt – De Gentenaar 13/04/2016

Het Mobiel UiTPUNT is een rondreizend project waarbij het geven van toegankelijk informatie over de UiTPAS, het kansentarief en het aanbod van de UiTPAS centraal staan. Artikel in De Gentenaar van 13/04/2016

Lees meer

Mobiel UiTPUNT vanaf mei ook in jouw buurt

Het Mobiel UiTPUNT is een rondreizend project waarbij het geven van toegankelijk informatie over de UiTPAS, het kansentarief en het aanbod van de UiTPAS centraal staan. Uit FRANK 15.

Lees meer

In Ledeberg geven pluimen ons vleugels

Op 24 februari ll. lanceerde Samenlevingsopbouw Gent met steun van Stad Gent en in het kader van het stadsvernieuwingsproject 'Ledeberg Leeft', een nieuwe complementaire munt in Ledeberg. De Pluimen.

Lees meer

Nieuw in de Dampoortwijk: Pastory buurtatelier en uitleendienst

Eind april zijn Pastory vzw en Samenlevingsopbouw Gent in de Gentse Dampoortwijk van start gegaan met een buurtatelier en een uitleendienst. Artikel uit FRANK 15.

Lees meer

Mobiel UiTPUNT in Gentse wijken versterkt vrijetijdsparticipatie van kwetsbare groepen

In opdracht van het Gentse stadsbestuur is Samenlevingsopbouw Gent gestart met een Mobiel UiITPUNT om de toeleiding van kwetsbare groepen naar het vrijetijdsaanbod in Gent te versterken. Het Mobiel UiTPUNT zet in op informatie over het vrijetijdsaanbod, de werking van UiTPAS en het wegwerken van drempels. Vanaf april komt het Mobiel UiTPUNT langs in verschillende Gentse wijken.

Lees meer

Visie Voedselverlies Sociale Kruideniers Vlaanderen

Voedselverlies, een grote uitdaging die Sociale Kruideniers Vlaanderen vzw mee wil aanpakken. Lees hier de visietekst van de Sociale Kruideniers Vlaanderen vzw.

Lees meer

Dossier voedselverlies

Hierin worden aanbevelingen geformuleerd gericht naar het lokale en bovenlokale beleid.

Lees meer

Rabot op je Bord: voedsel als sociale lijm (06/09/2013)

Rabotiens kweken groenten op stadsakker voor sociale kruidenier en Eetcafé Toreke. Artikel uit het Nieuwsblad van 06/09/2013.

Lees meer

‘Torekes’ nu ook digitaal

Alternatieve betaalmunt zwermt uit over de wijken. Artikel uit 'De Gentenaar' - 23/02/2014

Lees meer

Bruggen naar Rabot

Samenlevingsopbouw Gent maakte zijn herintrede in de wijk Rabot in 2004. Niet toevallig viel dit samen met de start van het project Bruggen naar Rabot. Uit FRANK 08
themanummer Stadsvernieuwing.

Lees meer

Voedselverspilling – Wij zeggen nee!

Voedselverlies reduceren is een thema dat steeds meer gehoor krijgt. Een artikel uit FRANK 10.

Lees meer

Nieuw winkelmodel voor sociale kruideniers Gent.

Eind november 2012 stelden de vzw SIVI en Samenlevingsopbouw Gent vzw een nieuw winkelmodel voor voor de sociale kruideniers in Gent. Artikel uit FRANK 06.

Lees meer

De sociale kruidenier: Noodhulp onder protest

Een sociale kruidenier is een soort van buurtwinkel met een aanbod van voedings-, onderhouds- en verzorgingsproducten waar klanten na inschrijving, kunnen winkeen aan ferm gereduceerde prijzen. Een artikel uit FRANK 02.

Lees meer

Verslag van de Grote Parade 2015

Verslag van de Grote Parade 2015 in tijdschrift FRANK 13.

Lees meer

Gentse welzijnsbarometer

De Gentse welzijnsbarometer krijgt vorm via signalen uit de praktijk. Uit FRANK 13.

Lees meer

Verbetervoorstellen sociale prioriteiten

Maatschappelijk kwetsbare groepen en partners stellen jaarlijks samen om het Ieders-Stem-telt-rapport op. Op dat moment formuleren ze ook deze verbetervoorstellen de de uitvoering van hun sociale prioriteiten kunnen verbeteren.

Lees meer

Prioriteitennota Ieders Stem Telt 2012

In 2012 stellen kwetsbare mensen deze prioriteitennota op in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen .

Lees meer

Ieders Stem Telt – Rapport 2015

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Lees meer

Verslag gesprek UiTPAS-gebruikers en schepen Storms, mei 2015

Lees meer

De UiTPAS doorgelicht

Artikel dat het bilan opmaakt van de UiTPAS en vooruitblikt naar het toekomstige mobiele UiTPUNT, uit tijschrift FRANK 14.

Lees meer

Vrijetijdsparticipatie, maar nog steeds niet voor iedereen

Standpunt uit het tijdschrift FRANK 04.

Lees meer

wonen

Reactienota van Samenlevingsopbouw Gent op de visienota beheer en verkoop van patrimonium OCMW Gent

Naar aanleiding van het voorontwerp ‘Beheer en de verkoop patrimonium OCMW Gent in beheer van sogent voor de periode 2020-2025’ vroeg schepen Souguir het advies van enkele adviesorganen, waaronder de Gentse woonraad. Samenlevingsopbouw Gent formuleerde, als lid van de woonraad, een aantal reacties op deze visienota. Klik hier voor onze integrale reactienota.

Voor nog meer boeiend leesvoer over dit thema verwijzen we naar http://dehongerigestad.be/

Lees meer

In Gent profiteren niet alleen rijken van goedkope zonnestroom

Buurzame Stroom voorziet een Gentse wijk op een grootschalige en sociale manier van zonne-energie.
Al zijn er drempels om er kwetsbare gezinnen bij te betrekken.
‘Zonder hulp was ik er nooit aan begonnen.’

De Standaard | 22/23-02-2020

Lees meer

BUURZAME STROOM | Eindrapport | januari 2020

resultaten - conclusies - aanbevelingen

Hoe kunnen we op wijkniveau zoveel mogelijk zonne-energie opwekken, iedereen uit de buurt van de opbrengst laten genieten én tegelijkertijd het elektriciteitsnet stabiel houden? Dat was de kernvraag van Buurzame Stroom, een onderzoeksproject dat liep van maart 2018 tot januari 2020 in Sint-Amandsberg-Dampoort in Gent.

Lees meer

Vertaling flyer ‘Gent knapt op’ in het Bulgaars

Vertaling Gent knapt op flyer in het Bulgaars

Lees meer

Vertaling flyer ‘Gent knapt op’ in het Slowaaks

Vertaling Gent knapt op flyer in het Slowaaks

Lees meer

Vertaling flyer ‘Gent knapt op’ in het Arabisch

Vertaling Gent knapt op flyer in het Arabisch

Lees meer

Vertaling flyer ‘Gent knapt op’ in het Turks

Vertaling Gent knapt op flyer in het Turks

Lees meer

Flyer Brugse Poort – Rooigem

Gent knapt op: Flyer Brugse Poort - Rooigem

Lees meer

Flyer Dampoort – Sint-Amandsberg

Gent knapt op: Flyer Dampoort - Sint-Amandsberg

Lees meer

Flyer Rabot – Blaisantvest

Gent knapt op: Flyer Rabot - Blaisantvest

Lees meer

Flyer Muide – Meulestede – Afrikalaan

Gent knapt op: Flyer Muide - Meulestede - Afrikalaan

Lees meer

SOCIAAL WERK IS NIET TE KOOP

Eerder dit jaar heeft het Gentse stadsbestuur na een openbare aanbesteding de opvang van vluchtelingen en daklozen in Campus Vesalius (Keramiekstraat 80) toegewezen aan de commerciële onderneming G4S Care. Voor een kwart miljoen euro zal deze onderneming een jaar lang 18 opvangplaatsen. Deze beslissing deed veel stof opwaaien en stuitte op heel wat ongeloof en verzet vanuit de Gentse sociale sector. Uit FRANK 21.

Lees meer

Stappen die ertoe doen… Eindelijk een leven met een dak boven het hoofd

Naar aanleiding van de discussie die ontstaan is rond de “vermarkting” van de daklozenopvang, ging FRANK op pad en interviewde een aantal (ex)-daklozen. Wat helpt dak- en thuislozen uit hun situatie? Wat houdt hen eerder op straat? Wat nemen/dragen ze er achteraf uit mee? We lieten hen vrijuit spreken over hun ervaringen in en uit de dakloosheid. Uit FRANK 21.

Lees meer

Naar een plan voor sociale stijging in Gent?

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 liggen ondertussen achter ons. Een nieuwe bestuursploeg trad op 15 december 2018 naar buiten met een bestuursakkoord voor Gent voor de periode 2019-2024. Samenlevingsopbouw Gent schreef een reactie op dit bestuursakkoord, waarmeel Samenlevingsopbouw Gent een kritische en constructieve bijdrage wil leveren aan de beleidsvorming in Gent. Uit FRANK 21.

Lees meer

Stadsvernieuwing. Iedereen gelukkig?

Afgelopen jaren besteedde het stadsbestuur veel aandacht aan stadsvernieuwing (Zuurstof voor de Brugse Poort, Bruggen naar Rabot, Ledeberg Leeft, Wijk in de Steigers, En Route... als motor voor stedelijk ontwikkeling. Terecht. Alleen... slaagt stadsvernieuwing er ook in om verschil te maken voor bewoners met beperkte financiële middelen? Een artikel uit FRANK 21.

Lees meer

Van rollend noodkoopfonds naar Vlaams sociaal renovatiefonds – 10 aanbevelingen

De afgelopen jaren zette Samenlevingsopbouw sterk in op dossiers rond energie en wonen, én op sociale innovatie in de private woonsector.
Aandacht voor sociale vormen van renovatie is dan onvermijdelijk. Of ze nu huurder zijn of eigenaar, het zijn de mensen met lagere inkomens die vandaag in de minst kwaliteitsvolle woningen leven.

Het is dan ook geen toeval dat het opbouwwerk mede-initiatiefnemer en partner was in het succesvolle Gentse renovatieproject ‘Dampoort KnapT OP!’ (DKO). Dit project legde inmiddels een hele weg af: van klein pilootproject naar inspiratiebron voor structureel beleid op diverse beleidsniveaus.

In deze nota vind je tien aanbevelingen samengevat in het voorstel om de komende legislatuur het rollend noodkoopfonds uit te bouwen tot een breed Vlaams sociaal renovatiefonds voor collectieve renovaties, dat ook andere doelgroepen kan ondersteunen.

Lees meer

Reactie van Samenlevingsopbouw Gent op het bestuursakkoord ‘Ambitie en durf voor Gent’

De verkiezingen van oktober 2018 liggen ondertussen achter ons. Een nieuwe bestuursploeg trad op 15 december naar buiten met een bestuursakkoord voor Gent voor de periode 2019-2024. Samenlevingsopbouw schreef een reactie op dit bestuursakkoord. Met deze nota wil Samenlevingsopbouw een kritische en constructieve bijdrage leveren aan de beleidsvorming in Gent op het scharniermoment van bestuursakkoord naar beleidsnota’s. We werkten met bestuurders en opbouwwerkers voorstellen uit om de volgende zes jaar (en verder) samen in te zetten op sociale mobiliteit. We hopen dat Gent een stad wordt die de realisatie van grondrechten van, voor en samen met Gentenaars in maatschappelijk kwetsbare posities als kompas hanteert bij de verdere uitwerking van het beleid. Een uitnodiging tot gesprek met diensten, Schepenen en andere middenveldorganisaties, waarop ondertussen ook ingegaan wordt. Hieronder een verkorte bloemlezing.

Lees meer

KOMAF met ARMOEDE. Voor een moedig beleid.

Het is perfect mogelijk om armoede op 10 jaar tijd te halveren. Dat is het motto van Komaf Met Armoede, de campagne waarmee Decenniumdoelen naar de verkiezingen van 2019 trekt. Hier vind je alle voorstellen.

Lees meer

OPINIE- Wooncrisis vraagt moedig bestuur

De ‘Iedereen kiest’ reportage in Gent (VRT) toonde mensonwaardige toestanden. De onaanvaardbare kwaliteit van sociale woningen in Gent zorgde voor veel ophef en vooral politiek gekrakeel. Maar de Sint-Bernadettewijk is slechts het topje van de ijsberg. De wooncrisis is een enorm probleem dat heel Vlaanderen en Brussel treft. Ze heeft ingrijpende gevolgen voor de mensen die genoodzaakt zijn een slechte woning te betrekken.

Lees meer

VERKIEZINGSDEBAT IEDERS STEM TELT! 2018 – Inleiding

Inleiding debat Ieders Stem telt! 2018 op 18/09/2018 in de concertzaal van Vooruit in Gent door Pascal Debruyne.

Lees meer

Korte samenvatting ontmoetingsmoment met de Volkshaard

Korte samenvatting van het ontmoetingsmoment met de Gentse Haard op 12/04/2018.

Lees meer

Signalen uit de enquête Dennenhof

Bewonersparticipatie Watersportbaan. April 2018: Resultaten vragenlijst Gebouw Dennenhof - VOLKSHAARD

Lees meer

Samen met je buren bouwen aan een wijk – opinie De Standaard (08/06/2018)

Hoe hou je woningen betaalbaar? Door mensen alleen een huis te laten kopen, en niet de grond. Dat idee wint aan populariteit. Marieke Poissonnier en Laurent Maes dagen de steden uit om nog een stap verder te gaan.

Lees meer

Buurzame Stroom van start in Dampoort

In een afgebakend gebied in de wijk Dampoort Sint-Amandsberg wil het project het zonne-energie toegankelijk maken voor iedereen: eigenaars of huurders, en zelfs wie in een huis woont dat niet geschikt is voor zonnepanelen. Artikel uit FRANK 19.

Lees meer

Stichting CLT Gent opgericht. De puzzel is nu compleet!

Woensdag 6 december 2017 was een heugelijke dag voor CLT Gent. Na een paar jaar zoek- en denkwerk, hebben verschillende organisaties groen licht gegeven voor het oprichten van de Stichting CLT Gent. Artikel uit FRANK 19.

Lees meer

Stad te koop?! Over vermarkting in Gent. Meedoen of tegenwerken?

Is tegenwoordig alles in de stad te koop? Van het sociaal werk tot de overgebleven ruimte? Een jaar lang kwam een bonte verzameling van kritische Gentenaars samen om het daarover te hebben in ‘strategische middenveldsalons’. Verslag ervan uit FRANK 19.

Lees meer

Gentse wooncrisis erkend. Handen uit de mouwen!

Gent heeft momenteel te kampen met een ernstige wooncrisis. En kwetsbare jongeren en kinderen zijn de zwaarste slachtoffers van deze wooncrisis en deze wooncrisis duurt al jaren. De hoogste tijd dus om de handen uit de mouwen te steken! Artikel uit FRANK 19.

Lees meer

Correcte huurprijsaffichering vermindert discriminatie

De zoektocht naar een huurwoning is voor veel mensen in Gent vaak een lijdensweg. Onduidelijke voorwaarden maken de markt niet transparant en gevoelig voor willekeur. Correcte informatie is dan ook nodig. Artikel uit FRANK 19.

Lees meer

Ieders Stem Telt! 2018. Op naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Net zoals in 2012 wil 'Ieders Stem Telt!' de stem laten horen van kwetsbare mensen.Overal in Vlaanderen werd in maart de campagne op gang getrokken onder het motto "Reken niet op de kabouters". Artikel uit FRANK 19.

Lees meer

Memorandum Ieders Stem Telt! 2018 – Gent

De ambassadeurs, Samenlevingsopbouw Gent en vele partners bundelden de krachten om via stembrieven na te gaan wat kwetsbare Gentenaars meer en minder belangrijk vonden.

708 kwetsbare Gentenaars vonden we bereid hun mening via het stemformulier te laten optekenen.
285 kwetsbare Gentenaars reageerden daarenboven op de vraag “Als ik burgemeester zou zijn, dan …”

Lees meer

Persbericht – Geen Kind op Straat – 31/03/2018

De cijfers van dakloosheid van gezinnen en kinderen pieken als nooit tevoren. Meer dan 250 kinderen, waarschijnlijk een onderschatting, zijn dakloos en/of thuisloos. Vele honderden volwassen ouders en alleenstaanden zijn dakloos. De wooncrisis slaat toe als nooit tevoren.

Lees meer

Persbericht – Wooncrisis – 20/09/2017

Persbericht n.a.v. het solidariteitsmoment Geen Kind op Straat op 20/09/2017

Lees meer

Aftrap Ieders Stemt Telt! 2018 in de Gentenaar

Over de Gentse aftrap van Ieders Stemt Telt! 4 van de 9 ambassadeurs aan het woord in 'De Gentenaar'.

Lees meer

Korte samenvatting ontmoetingsmoment met de Gentse Haard

Korte samenvatting van het ontmoetingsmoment met de Gentse Haard op 14/12/2017.

Lees meer

Signalen uit enquête Borluut

Resultaten vragenlijst - Pilootproject Bewonersparticipatie Watersportbaan. November 2017: Borluutgebouw - DE GENTSE HAARD

Lees meer

Betaalbare zonne-energie voor iedereen in Sint-Amandsberg Dampoort

Persbericht n.a.v. de start van het project 'Buurzame Stroom'

Lees meer

Artikel: Hoog tijd dat het woonbeleid wijzigt

Interview uit FRANK 07 met Pascal De Decker over het woonbeleid gevoerd door de federale overheid.

Lees meer

BOKSH-methodiek (Rudy Roelandt en Ann Keerman)

Overzicht van de BOKSH!-methodiek.

Lees meer

Bezoek en Opvolging van Kwetsbare Sociale Huurders (BOKSH!)

Een betaalbaar en kwalitatief dak boven het hoofd van iedereen is een van de fundamentele voorwaarden om van levenskwaliteit te kunnen spreken - een basisrecht voor iedereen. Ook voor de meest kwetsbare personen in een psychosociaal isolement en in een duidelijke positie van maatschappelijke kansarmoede, achterstelling en uitsluiting. Daarover valt niet te debatteren.

Lees meer

Persbericht: Organisaties die werken met kwetsbare groepen dringen aan op correcte affichering van de huurprijs en gerichte controles. (15/12/2017)

Vrijwilligers uit organisaties die werken met kwetsbare groepen trokken in november op pad en bekeken in vier wijken alle te huur staande panden. Bij één op drie werd - volgens onze bevindingen - niet correct geafficheerd en vonden we geen vermelding van bijvoorbeeld de huurprijs. Om discriminatie tegen te gaan en transparantie van de huurmarkt te vergroten pleiten we voor correcte affichering (cfr. wetgevend kader) en gerichte controles.

Lees meer

Dossier: Crisisplatform Wonen

'Wonen in de wachtrij' klaagt grote nood aan huurwoningen aan. Zowel op private als sociale
huurmarkt is er een structureel tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen, terwijl de groep
wachtenden groeit. 

Lees meer

Solidariteitsmoment ‘Geen kind op straat’

Op 20 september verzamelden 300 mensen onder de stadshal in Gent. Het doel van het moment was om solidariteit te tonen met dakloze gezinnen die vandaag noodgedwongen de nacht op straat moeten brengen.

Lees meer

Goed wonen voor iedereen. Een initiatief van ons team Wonen.

Met de nieuwe wet die kraken strafbaar stelt en de opening van de winteropvang met 40 plaatsen in Gent, is het niet langer te ontkennen: Gent is in wooncrisis.

Lees meer

Ieders Stem Telt – Rapport 2017

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Lees meer

OOGSTEN OP BETON. 10 jaar DE SITE.

Dat aan alle mooie liedjes een eind komt wisten we, dat sommige liedjes lang duren maakt ons blij.
Op 27 september 2017 sluit De Site haar deuren en gaan we letterlijk en figuurlijk dit project verhuizen naar definitieve plekken in de Rabotwijk.

Lees meer

Samenlevingsopbouw en stadslandbouw

Artikel uit FRANK 09 over opbouwwerk en stadslandbouw.

Lees meer

Memorandum Ieders Stem Telt 2014

Memorandum 'Kiezen voor een solidaire samenleving. Herverdelen is nodig' n.a.v. van de regionale, federale en Europese verkiezingen 2014

Lees meer

Een noodkoper speelt geen poker

op 24/01/2017 in 'De Standaard': "Een noodkoper speelt geen poker", een opiniestuk van collega's Frank Vandepitte en Natan Hertogen, over 'Dampoort KnapT OP!'. In Gent worden nl. arme gezinnen gefinancierd zodat ook zij hun huizen kunnen renoveren.

Lees meer

Ieders Stem Telt – Rapport 2016

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Lees meer

Brochure Dampoort knapT OP

Brochure Dampoort KnapT OP! Wijkrenovatie met noodkopers.

Lees meer

GENSH en het dossier ‘huurlasten’

Het GENSH strijd al jaren voor een transparante afrekening van de huurlasten in sociale woontorens. Een artikel uit FRANK 16.

Lees meer

Rabot 4 – 358: Een impressie

Een impressie van Simon Allemeersch over de Rabottorens. Uit FRANK 16.

Lees meer

Werken aan samenleven en veiligheid. Interview met Peter Colle.

Interview met Peter Colle, die van oktober 1999 tot half 2014 onze aanspreekpersoon was voor de Dienst Lokale Preventie en Veiligheid. Artikel uit FRANK 16.

Lees meer

Story telling – de sociale woonvraagjes

In de afgelopen twintig jaren heeft Samenlevingsopbouw Gent met ontelbare mensen samengewerkt in de sociale hoogbouw. Verhalen over deze rijke praktijken doen we dan ook niet alleen. We laten hier een keur van mensen aan het woord elk vanuit hun eigen bijdrage, toen of nu, met een knipoog naar de “eindejaarsvraagjes van het weekblad Humo”. Uit FRANK 16.

Lees meer

Terugblik op 20 jaar werken in sociale huisvesting

Samenlevingsopbouw Gent werkt al vele jaren in sociale hoogbouwcomplexen. Tijd voor een terugblik. Een artikel uit FRANK 16.

Lees meer

Interview met Annemarie Rizzello

Aan de Gentse Leiekaai (Brugse Poort) bevindt zich een sociale woonwijk waar Annemarie Rizzello als projectmedewerker verantwoordelijk is voor de ontmoetingsruimte en de activiteiten aldaar.

Lees meer

Dampoort knapT OP!

Artikel over het proefproject in de Gentse Dampoortwijk, waar noodkopers tussenkomst van het OCMW kunnen krijgen om hun woning te verbeteren. Uit FRANK 12.

Lees meer

Community building: oude wijn in nieuwe zakken?

De laatste tijd is er meer en meer sprake van 'community' en de nood aan 'community building'. Maar wat bedoelen we daar nu precies mee? Artikel uit FRANK 12.

Lees meer

Huurdersparticipatie,in sociale huisvesting: visie én pilootproject

Artikel uit FRANK 11 over de start van het pilootproject Huurdersparticipatie in de wijk Nieuw Gent.

Lees meer

Ledeberg Leeft!

Vanaf 2008 werd Samenlevingsopbouw Gent aangesproken door de Stad Gent om het luik participatie van de bewoners aan het stadsvernieuwingsproces Ledeberg Leeft! mee vorm te geven. Uit FRANK 08 - Themanummer stadsvernieuwing.

Lees meer

Basisvoorzieningen in sociale hoogbouwsites

Samenlevingsopbouw Gent werkt samen met bewoners van sociale hoogbouw aan goed (samen)leven in de buurt. Een artikel uit FRANK 10.

Lees meer

Hoog tijd dat het woonbeleid wijzigt

FRANK in gesprek met Pascal De Decker, expert verbonden aan de Vlaamse Woonraad, over de nieuwe Vlaamse bevoegdheden aangaande woonbeleid. Artikel uit FRANK 07.

Lees meer

Verslag woondialoog 16/10/2014

Dit is verslag van de eerste woondialoog over wonen en armoede op 16 oktober 2014.

Lees meer

Oogsten in de schaduw van de blokken

Artikel over de meerwaarde van een kleinschalig tuiniersproject in de sociale hoogbouwsite in Nieuw Gent. Hoe dit project zich verhoudt tot de diversiteit op deze plaats en vooral: wat dit project betekent voor de bewoners die er leven. Uit FRANK 06.

Lees meer

Community Land Trust: anders wonen is mogelijk

Community Land Trust (CLT) is een vernieuwend model van wonen dat niet alleen ten goede komt aan de gemeenschap maar ook sociale verdringing in opwaarderende wijken tegengaat. Artikel uit FRANK 5.

Lees meer

Torekes, de munt van de wijk Rabot-Baisantvest

Torekes is de klinkende naam van de alternatieve munt van de wijk Rabot-Blaisantest. De munt kwam er in omloop in oktober 2010 in samenwerking met Netwerk Vlaanderen. Artikel uit FRANK 03.

Lees meer

Het Gents Netwerk van Sociale Huurders

Het Gents Netwerk van Sociale Huurders is een meer structurele samenwerking die ontstaan is uit de leefbaarheidsprojecten van Samenlevingsopbouw Gent in de hoogbouwsites Leiekaai, Rabot en Nieuw Gent. Artikel uit FRANK 02.

Lees meer

Bewonersparticipatie Nieuw Gent – Steenakker

Artikel over een pilootproject van participatie van sociale huurders in de huisvestingsmaatschappij Woningent uit het tijdschrift FRANK 14.

Lees meer

Verbetervoorstellen sociale prioriteiten

Maatschappelijk kwetsbare groepen en partners stellen jaarlijks samen om het Ieders-Stem-telt-rapport op. Op dat moment formuleren ze ook deze verbetervoorstellen de de uitvoering van hun sociale prioriteiten kunnen verbeteren.

Lees meer

Prioriteitennota Ieders Stem Telt 2012

In 2012 stellen kwetsbare mensen deze prioriteitennota op in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen .

Lees meer

Ieders Stem Telt – Rapport 2015

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Lees meer

De Torekes, alternatief waarderingssysteem in superdiverse buurt

Artikel uit FRANK 13 over het Diegem-onderzoek dat bekijkt hoe op De Site in het Rabot solidariteit ontstaat, al dan niet gestimuleerd door de complementaire munt, de Torekes.

Lees meer

Planning 2016-2017

De planning voor het Boerenhof in 2016-2017

Lees meer

Inspraaknota Boerenhof

Hoe verloopt inspraak en participatie bij de tijdelijke invulling van het Boerenhof

Lees meer

Renovatiesubsidies doelgericht inzetten en hergebruiken

In wijken waar stadsvernieuwingsprojecten lopen is vaak een grote woonproblematiek. De kwalitatief slechtste woningen, vaak eigendom van of bewoond door maatschappelijk kwetsbare bewoners vormen een grote uitdaging. Lees in dit artikel uit FRANK 14 meer over subsidieretentie, een mogelijke oplossing.

Lees meer

column

Dikke Freddy aan Xavier Brenez, directeur-generaal van mijn Onafhankelijk Ziekenfonds

Lees meer

Column Hein Van Haezebroeck: KAA GENT is engagement

Lees meer

Column Alicja Gescinska: Armoede is onvrijheid

Lees meer

debat

SOCIAAL WERK IS NIET TE KOOP

Eerder dit jaar heeft het Gentse stadsbestuur na een openbare aanbesteding de opvang van vluchtelingen en daklozen in Campus Vesalius (Keramiekstraat 80) toegewezen aan de commerciële onderneming G4S Care. Voor een kwart miljoen euro zal deze onderneming een jaar lang 18 opvangplaatsen. Deze beslissing deed veel stof opwaaien en stuitte op heel wat ongeloof en verzet vanuit de Gentse sociale sector. Uit FRANK 21.

Lees meer

grondrechten

SOCIAAL WERK IS NIET TE KOOP

Eerder dit jaar heeft het Gentse stadsbestuur na een openbare aanbesteding de opvang van vluchtelingen en daklozen in Campus Vesalius (Keramiekstraat 80) toegewezen aan de commerciële onderneming G4S Care. Voor een kwart miljoen euro zal deze onderneming een jaar lang 18 opvangplaatsen. Deze beslissing deed veel stof opwaaien en stuitte op heel wat ongeloof en verzet vanuit de Gentse sociale sector. Uit FRANK 21.

Lees meer

Stappen die ertoe doen… Eindelijk een leven met een dak boven het hoofd

Naar aanleiding van de discussie die ontstaan is rond de “vermarkting” van de daklozenopvang, ging FRANK op pad en interviewde een aantal (ex)-daklozen. Wat helpt dak- en thuislozen uit hun situatie? Wat houdt hen eerder op straat? Wat nemen/dragen ze er achteraf uit mee? We lieten hen vrijuit spreken over hun ervaringen in en uit de dakloosheid. Uit FRANK 21.

Lees meer

De planeet kouder en de samenleving warmer

De sector Samenlevingsopbouw is partner van Decenniumdoelen. Decenniumdoelen verenigt professionele armoedeorganisaties en de arbeidersbewegingen en heeft als ultiem doel armoede te stoppen. Zij zijn trekker van de kiescampagne voor 26/5/19 met de slogan ‘komafmetarmoede’. De ruime Burgerbeweging Hart boven hard zet, met de verwijzing naar artikel 23 van de Grondwet, dit kracht bij in haar mobiliserende acties. Jos Geysels, voorzitter van Decenniumdoelen verduidelijkt. Uit FRANK 21.

Lees meer

Naar een plan voor sociale stijging in Gent?

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 liggen ondertussen achter ons. Een nieuwe bestuursploeg trad op 15 december 2018 naar buiten met een bestuursakkoord voor Gent voor de periode 2019-2024. Samenlevingsopbouw Gent schreef een reactie op dit bestuursakkoord, waarmeel Samenlevingsopbouw Gent een kritische en constructieve bijdrage wil leveren aan de beleidsvorming in Gent. Uit FRANK 21.

Lees meer

Reactie van Samenlevingsopbouw Gent op het bestuursakkoord ‘Ambitie en durf voor Gent’

De verkiezingen van oktober 2018 liggen ondertussen achter ons. Een nieuwe bestuursploeg trad op 15 december naar buiten met een bestuursakkoord voor Gent voor de periode 2019-2024. Samenlevingsopbouw schreef een reactie op dit bestuursakkoord. Met deze nota wil Samenlevingsopbouw een kritische en constructieve bijdrage leveren aan de beleidsvorming in Gent op het scharniermoment van bestuursakkoord naar beleidsnota’s. We werkten met bestuurders en opbouwwerkers voorstellen uit om de volgende zes jaar (en verder) samen in te zetten op sociale mobiliteit. We hopen dat Gent een stad wordt die de realisatie van grondrechten van, voor en samen met Gentenaars in maatschappelijk kwetsbare posities als kompas hanteert bij de verdere uitwerking van het beleid. Een uitnodiging tot gesprek met diensten, Schepenen en andere middenveldorganisaties, waarop ondertussen ook ingegaan wordt. Hieronder een verkorte bloemlezing.

Lees meer

KOMAF met ARMOEDE. Voor een moedig beleid.

Het is perfect mogelijk om armoede op 10 jaar tijd te halveren. Dat is het motto van Komaf Met Armoede, de campagne waarmee Decenniumdoelen naar de verkiezingen van 2019 trekt. Hier vind je alle voorstellen.

Lees meer

VERKIEZINGSDEBAT IEDERS STEM TELT! 2018 – Inleiding

Inleiding debat Ieders Stem telt! 2018 op 18/09/2018 in de concertzaal van Vooruit in Gent door Pascal Debruyne.

Lees meer

Gentse wooncrisis erkend. Handen uit de mouwen!

Gent heeft momenteel te kampen met een ernstige wooncrisis. En kwetsbare jongeren en kinderen zijn de zwaarste slachtoffers van deze wooncrisis en deze wooncrisis duurt al jaren. De hoogste tijd dus om de handen uit de mouwen te steken! Artikel uit FRANK 19.

Lees meer

Ieders Stem Telt! 2018. Op naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Net zoals in 2012 wil 'Ieders Stem Telt!' de stem laten horen van kwetsbare mensen.Overal in Vlaanderen werd in maart de campagne op gang getrokken onder het motto "Reken niet op de kabouters". Artikel uit FRANK 19.

Lees meer

Aftrap Ieders Stemt Telt! 2018 in de Gentenaar

Over de Gentse aftrap van Ieders Stemt Telt! 4 van de 9 ambassadeurs aan het woord in 'De Gentenaar'.

Lees meer

20 jaar Kras, een terugblik met een coördinator die barst van de energie

Op een zonnige septemberochtend blikten we met Ria Roosens vooruit op de toekomst, deze van haar persoonlijk en deze van Kras vzw waar zij al 20 jaar werkzaam is als coördinator.

Lees meer

Ieders Stem Telt – Rapport 2017

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Lees meer

De nieuwe vreemdelingenwet toont onze eigen vervreemding

Op 9 februari keurde de kamer een omstreden wetsontwerp van staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken (N-VA) goed: de nieuwe vreemdelingenwet of "deportatiewet". Standpunt uit FRANK 17.

Lees meer

Memorandum Ieders Stem Telt 2014

Memorandum 'Kiezen voor een solidaire samenleving. Herverdelen is nodig' n.a.v. van de regionale, federale en Europese verkiezingen 2014

Lees meer

vrije tijd

KALENDER UiTpunt op Wieltjes – december 2017

Wanneer is het UiTpunt op Wieltjes in juni in jouw buurt? Klik hier voor een handige agenda.

Lees meer

Ieders Stem Telt – Rapport 2017

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Lees meer

OOGSTEN OP BETON. 10 jaar DE SITE.

Dat aan alle mooie liedjes een eind komt wisten we, dat sommige liedjes lang duren maakt ons blij.
Op 27 september 2017 sluit De Site haar deuren en gaan we letterlijk en figuurlijk dit project verhuizen naar definitieve plekken in de Rabotwijk.

Lees meer

KALENDER UiTpunt op Wieltjes – november 2017

Wanneer is het UiTpunt op Wieltjes in juni in jouw buurt? Klik hier voor een handige agenda.

Lees meer

Memorandum Ieders Stem Telt 2014

Memorandum 'Kiezen voor een solidaire samenleving. Herverdelen is nodig' n.a.v. van de regionale, federale en Europese verkiezingen 2014

Lees meer

Ieders Stem Telt – Rapport 2016

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Lees meer

Uitpas trekt rond met mobiel infopunt – De Gentenaar 13/04/2016

Het Mobiel UiTPUNT is een rondreizend project waarbij het geven van toegankelijk informatie over de UiTPAS, het kansentarief en het aanbod van de UiTPAS centraal staan. Artikel in De Gentenaar van 13/04/2016

Lees meer

Nieuw in de Dampoortwijk: Pastory buurtatelier en uitleendienst

Eind april zijn Pastory vzw en Samenlevingsopbouw Gent in de Gentse Dampoortwijk van start gegaan met een buurtatelier en een uitleendienst. Artikel uit FRANK 15.

Lees meer

Verbetervoorstellen sociale prioriteiten

Maatschappelijk kwetsbare groepen en partners stellen jaarlijks samen om het Ieders-Stem-telt-rapport op. Op dat moment formuleren ze ook deze verbetervoorstellen de de uitvoering van hun sociale prioriteiten kunnen verbeteren.

Lees meer

Prioriteitennota Ieders Stem Telt 2012

In 2012 stellen kwetsbare mensen deze prioriteitennota op in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen .

Lees meer

Ieders Stem Telt – Rapport 2015

Kwetsbare mensen beoordelen op welke manier het Gentse schepencollege inspeelt op de lokale beleidsprioriteiten die zij in 2012 vastlegden.

Lees meer

Verslag gesprek UiTPAS-gebruikers en schepen Storms, mei 2015

Lees meer

De UiTPAS doorgelicht

Artikel dat het bilan opmaakt van de UiTPAS en vooruitblikt naar het toekomstige mobiele UiTPUNT, uit tijschrift FRANK 14.

Lees meer

Vrijetijdsparticipatie, maar nog steeds niet voor iedereen

Standpunt uit het tijdschrift FRANK 04.

Lees meer

gezondheid

Voedselverspilling: toegang tot gezonde voeding voor iedereen

De Sociale Kruidenier in de Pannestraat heeft sinds 2011 een groepswerking. In 2014 werd het thema 'voedselverspilling' aangeboord. Artikel uit FRANK 15.

Lees meer

Visie Voedselverlies Sociale Kruideniers Vlaanderen

Voedselverlies, een grote uitdaging die Sociale Kruideniers Vlaanderen vzw mee wil aanpakken. Lees hier de visietekst van de Sociale Kruideniers Vlaanderen vzw.

Lees meer

Dossier voedselverlies

Hierin worden aanbevelingen geformuleerd gericht naar het lokale en bovenlokale beleid.

Lees meer

Rabot op je Bord: voedsel als sociale lijm (06/09/2013)

Rabotiens kweken groenten op stadsakker voor sociale kruidenier en Eetcafé Toreke. Artikel uit het Nieuwsblad van 06/09/2013.

Lees meer

Gentse welzijnsbarometer

De Gentse welzijnsbarometer krijgt vorm via signalen uit de praktijk. Uit FRANK 13.

Lees meer

Proef onze Gentse groentebereidingen

Lancering (web)shop met vegetarische soepen, sauzen en spreads. Korte keten en niets gaat verloren. Uit FRANK 13.

Lees meer

Rabot op je bord – flyer

Rabot op je bord (web)shop. Gezonde, vegetarische soepen, sauzen en spreads, gemaakt door vrijwilligers met de oogst van de stadsakker op De Site en niet-verkochte groenten van de sociale kruidenier.

Lees meer

winkelmodel voor de sociale kruidenier

Aanbod van de sociale kruideniers verruimt naar gezonde en kwalitatieve voeding aan een sociaal tarief. Uit FRANK 06.

Lees meer