Intercultureel werken, huurdersparticipatie, Ieders Stem telt 2012

In dit nummer een artikel over intercultureel werken, over noodzakelijke wijzigingen aan het woonbeleid, huurdersparticipatie, het Gentse bestuursakkoord, gasboetes en ervaringsdeskundigen. Een column van Mich Walschaerts sluit af.

Intercultureel werken, huurdersparticipatie, Ieders Stem telt 2012JAARGANG 2013 NR 7