Themanummer stadsvernieuwing

In het themanummer lees je meer over stadsvernieuwing en opbouwwerk, sociale verdringing, staat er een interview met Tom Balthazar, met Daniel Termont en met Philippe Van Wesenbeeck en worden volgende projecten toegelicht: Ledeberg Leeft, Zuurstof voor de Brugse Poort, Bruggen naar Rabot. Een column van Veerle Malsschaert sluit af.

Themanummer stadsvernieuwingJAARGANG 2013 NR 8